Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » лятна редовна 28.5.2022 г. 9.00 (карта) Социология Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
лятна поправителна 31.5.2022 г. 16.00 2100 (карта) Отнемане на незаконно придобито имущество Противодействие на корупцията - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 1.6.2022 г. 16.00 (карта) Социология Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
лятна поправителна 6.6.2022 г. 11.00 3037 (карта) Социология на девиациите и престъпността Социология редовно бакалавър 410
лятна поправителна 6.6.2022 г. 9.00 3037 (карта) Противодействие на прането на пари Икономика на отбраната и сигурността редовно бакалавър 147
годишна поправителна 13.6.2022 г. 12.00 2093 (карта) Социология на девиациите и престъпността Социология редовно бакалавър 410
годишна поправителна 13.6.2022 г. 12.00 2093 (карта) Социология на девиантното поведение и престъпността Икономическа социология и психология редовно бакалавър 410
годишна поправителна 12.9.2022 г. 11.00 3009 (карта) История на социологията Социология,антропология и наука за културата редовно бакалавър 412
годишна поправителна 12.9.2022 г. 16.00 2100 (карта) Отнемане на незаконно придобито имущество Противодействие на корупцията - 2 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 12.9.2022 г. 9.00 3037 (карта) Противодействие на прането на пари Икономика на отбраната и сигурността редовно бакалавър 147
годишна поправителна 13.9.2022 г. 16.00 2109 (карта) Противодействие и превенция на изпирането на пари Противодействие на корупцията - 2 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 13.9.2022 г. 18.00 2109 (карта) Методи и индикатори за измерване на корупцията Противодействие на корупцията - 2 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 18.9.2022 г. 10.00 (карта) Социология Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38