Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 16.1.2023 г. 13.00 3049 (карта) Социология на девиантното поведение и престъпността Икономическа социология и психология редовно бакалавър 411
зимна редовна 16.1.2023 г. 16.00 3049 (карта) Методи и индикатори за измерване на корупцията Противодействие на корупцията - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 22.1.2023 г. 9.00 (карта) Социология Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
зимна редовна 25.1.2023 г. 16.00 3048 (карта) Противодействие и превенция на изпирането на пари Противодействие на корупцията - 2 сем. редовно магистър 48
зимна редовна 29.1.2023 г. 11.00 2111 (карта) Бизнес и престъпност Бизнес психология и социология - 2 сем. редовно магистър 18
зимна редовна 29.1.2023 г. 9.00 209К (карта) История на социологията Социология редовно бакалавър 400
зимна поправителна 30.1.2023 г. 12.00 2100 (карта) Социология на девиантното поведение и престъпността Икономическа социология и психология редовно бакалавър 411
зимна поправителна 30.1.2023 г. 16.00 2100 (карта) Методи и индикатори за измерване на корупцията Противодействие на корупцията - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 31.1.2023 г. 18.00 (карта) Социология Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
зимна поправителна 1.2.2023 г. 16.00 2111 (карта) Противодействие и превенция на изпирането на пари Противодействие на корупцията - 2 сем. редовно магистър 48
зимна поправителна 1.2.2023 г. 18.00 2111 (карта) Бизнес и престъпност Бизнес психология и социология - 2 сем. редовно магистър 18
зимна поправителна 3.2.2023 г. 9.00 3032 (карта) История на социологията Социология редовно бакалавър 400