(Български) Публикации

Автор на над 80 научни публикации, включително в издания на Sage, Springer, Cambridge University Press. От тях четири самостоятелни монографии. Две самостоятелни студии в списания с най-висок ранг Q1 в Scopus и Web of Science в областта на социология и социални науки – The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Sexuality Research and Social Policy и две самостоятелни публикации в списания с ранг Q2 в Scopus и Web of Science – European Journal of Sociology, Trends in Organized Crime.