Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Бизнес факултет
Ръководител катедра
Катедра "Недвижима собственост"