Научен секретар
Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"
Христина Бойчева Бойчева

Гл.ас. д-р Христина Бойчева Бойчева

Служебен E-mail: hboycheva@unwe.bg
Личен E-mail: boychevachristina@yahoo.bg
Телефон:
Кабинет: 3022
Консултации: Понеделник 10.00-12.00 часа Вторник 12.00-14.00 часа

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 09.00 - 12.15 4052 Маркетинг Администрация и управление бакалаври редовно 232 23200
Онлайн занятие » Л понеделник 12.30 - 15.45 4052 Маркетинг Администрация и управление бакалаври редовно 231 23100
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 П047 Продажбени промоции Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 19.15 5006 Продажбени промоции и брандинг Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л петък 17.45 - 21.00 3032 Маркетинг във финансови институции Маркетинг - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 22.2.2020 г. - 23.2.2020 г. 9.00 - 15.00 4041 Продажбени промоции Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 22.2.2020 г. - 23.2.2020 г. 9.00 - 15.00 4041 Продажбени промоции Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800