Научен секретар
Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"
Христина Бойчева Бойчева-Димчева

Гл.ас. д-р Христина Бойчева Бойчева-Димчева

Служебен E-mail: hboycheva@unwe.bg
Личен E-mail: boychevachristina@yahoo.bg
Телефон:
Кабинет: 3022
Консултации: Понеделник 10.00-12.00 часа Вторник 12.00-14.00 часа

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У понеделник 14.15 - 15.45 3061 Дистрибуционна политика Маркетинг бакалаври редовно 186 1830
У понеделник 16.00 - 17.30 1082 Дистрибуционна политика Маркетинг бакалаври редовно 176 1735
Л сряда 09.00 - 10.30 5006 Дистрибуционна политика Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 13100
У сряда 10.45 - 12.15 4042 Дистрибуционна политика Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 1305
У сряда 12.30 - 14.00 4042 Дистрибуционна политика Маркетинг бакалаври редовно 176 1733
У сряда 14.15 - 15.45 4042 Дистрибуционна политика Маркетинг бакалаври редовно 186 1831
У сряда 16.00 - 17.30 4042 Дистрибуционна политика Маркетинг бакалаври редовно 186 1829
У четвъртък 12.30 - 14.00 3060 Дистрибуционна политика Маркетинг бакалаври редовно 176 1734
Л четвъртък 15.00 - 17.30 2013 Промоционални програми и кампании Маркетинг бакалаври редовно 186 18600
Л четвъртък 17.45 - 19.15 2058 Продажбени промоции и брандинг Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 38 3800
Л петък 12.30 - 15.45 П038 Маркетинг Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 192 19200
Л събота [от 5.10.2019 г. до 26.10.2019 г.] 12.30 - 17.30 3008 Продажбени промоции Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л неделя [от 6.10.2019 г. до 20.10.2019 г.] 9.00 - 17.30 3008 Продажбени промоции Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л неделя [от 27.10.2019 г. до 27.10.2019 г.] 9.00 - 14.00 3008 Продажбени промоции Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 2.11.2019 г. 9.00 - 15.00 П036 Промоционни програми и кампании Маркетинг бакалаври дистанционно 910 91000
Л 3.11.2019 г. 9.00 - 14.00 П036 Промоционни програми и кампании Маркетинг бакалаври дистанционно 910 91000
Л 16.11.2019 г. - 17.11.2019 г. 9.00 - 16.45 3032 Продажбени промоции Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 16.11.2019 г. - 17.11.2019 г. 9.00 - 16.45 3032 Продажбени промоции Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800