Научен секретар
Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"
Христина Бойчева Бойчева-Димчева

Гл.ас. д-р Христина Бойчева Бойчева-Димчева

Служебен E-mail: hboycheva@unwe.bg
Личен E-mail: boychevachristina@yahoo.bg
Телефон:
Кабинет: 3022
Консултации: Понеделник 10.00-12.00 часа Вторник 12.00-14.00 часа

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 14.15 - 17.30 2029 Маркетинг Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 101 10100
Л сряда 17.45 - 19.15 3032 Продажбени промоции и брандинг Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л четвъртък 12.30 - 15.45 2029 Маркетинг Администрация и управление бакалаври редовно 227 22700
Л четвъртък [от 16.5.2019 г. до 23.5.2019 г.] 17.45 - 21.00 3036 Управление на маркетинга Маркетинг - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л четвъртък [от 16.5.2019 г. до 23.5.2019 г.] 17.45 - 21.00 3036 Управление на маркетинга Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л петък 17.45 - 21.00 2110 Интегрирани маркетингови комуникации Бизнес администрация със спец. "Бизнес комуникации" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 9.3.2019 г. - 10.3.2019 г. 9.00 - 17.30 3002 Продажбени промоции Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 16.3.2019 г. 9.00 - 17.30 3002 Продажбени промоции Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 17.3.2019 г. 12.30 - 17.30 3002 Продажбени промоции Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800