Научен секретар
Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"
Христина Бойчева Бойчева-Димчева

Гл.ас. д-р Христина Бойчева Бойчева-Димчева

Служебен E-mail: hboycheva@unwe.bg
Личен E-mail: boychevachristina@yahoo.bg
Телефон:
Кабинет: 3022
Консултации: Понеделник 10.00-12.00 часа Вторник 12.00-14.00 часа

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
11.1.2020 г. 9.00 - 11.00 3073 Продажбени промоции Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
11.1.2020 г. 9.00 - 11.00 3073 Продажбени промоции Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
13.1.2020 г. 10.00 - 12.00 4005 Промоционални програми и кампании Маркетинг редовно бакалавър 186
13.1.2020 г. 12.00 - 14.00 5006 Дистрибуционна политика Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 131
13.1.2020 г. 16.00 - 18.00 4009 Продажбени промоции Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
16.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3063 Продажбени промоции и брандинг Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
24.1.2020 г. 9.00 - 11.00 3008 Маркетинг Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 192
29.1.2020 г. 18.00 - 20.00 2007 Промоционни програми и кампании Маркетинг дистанционно бакалавър 910