Христин Богомилов Стрижлев

Гл.ас. д-р Христин Богомилов Стрижлев

Служебен E-mail: hstrijlev@unwe.bg
Личен E-mail: hstrijlev@sujet.bg
Телефон:
Кабинет: ЦИО към ИИСТТ
Консултации: летен семестър 2021г.понеделник 10:00-13:00ЦИО към ИИСТТ

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна поправителна 6.6.2022 г. 12.00 5006 (карта) Радио-телевизионен бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 192
лятна поправителна 7.6.2022 г. 11.00 5008 (карта) Музикален бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 192
лятна поправителна 8.6.2022 г. 14.30 ТЦ (карта) Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 110
годишна поправителна 13.6.2022 г. 9.00 П035 (карта) Творчески индустрии и бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 192
годишна поправителна 14.6.2022 г. 11.00 5006 (карта) Музикален бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 192
годишна поправителна 14.6.2022 г. 13.00 5006 (карта) Радио-телевизионен бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 192
годишна поправителна 15.6.2022 г. 11.00 П035 (карта) Интелектуална собственост в интернет и дигитална среда Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 192
годишна поправителна 12.9.2022 г. 14.45 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 160
годишна поправителна 12.9.2022 г. 14.45 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 161
годишна поправителна 12.9.2022 г. 14.45 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 167
годишна поправителна 12.9.2022 г. 16.30 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 110