Христин Богомилов Стрижлев

Гл.ас. д-р Христин Богомилов Стрижлев

Служебен E-mail: hstrijlev@unwe.bg
Личен E-mail: hstrijlev@sujet.bg
Телефон:
Кабинет: ЦИО към ИИСТТ
Консултации: летен семестър 2021г.понеделник 10:00-13:00ЦИО към ИИСТТ

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 20.1.2023 г. 13.00 5006 (карта) Интелектуална собственост в интернет и дигитална среда Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 142
зимна редовна 24.1.2023 г. 8.30 ТЦ (карта) Интелектуална собственост Макроикономика редовно бакалавър 170
зимна редовна 24.1.2023 г. 8.30 ТЦ (карта) Интелектуална собственост Икономика редовно бакалавър 170
зимна редовна 24.1.2023 г. 8.30 ТЦ (карта) Интелектуална собственост Политическа икономия редовно бакалавър 170
зимна редовна 24.1.2023 г. 8.30 ТЦ (карта) Интелектуална собственост Икономическа социология и психология редовно бакалавър 170
зимна редовна 25.1.2023 г. 14.00 4007 (карта) Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес редовно бакалавър 143
зимна редовна 27.1.2023 г. 16.00 3060 (карта) Творчески индустрии и дигитална трансформация Интелектуална собственост и творчески индустрии - 2 сем. редовно магистър 28
зимна поправителна 30.1.2023 г. 9.00 П035 (карта) Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес редовно бакалавър 143
зимна поправителна 31.1.2023 г. 11.00 2119 (карта) Интелектуална собственост в интернет и дигитална среда Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 142
зимна поправителна 31.1.2023 г. 13.00 2111 (карта) Творчески индустрии и дигитална трансформация Интелектуална собственост и творчески индустрии - 2 сем. редовно магистър 28
зимна поправителна 2.2.2023 г. 8.30 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Макроикономика редовно бакалавър 170
зимна поправителна 2.2.2023 г. 8.30 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Икономика редовно бакалавър 170
зимна поправителна 2.2.2023 г. 8.30 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Политическа икономия редовно бакалавър 170
зимна поправителна 2.2.2023 г. 8.30 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Икономическа социология и психология редовно бакалавър 170