Монографии

Основи на българската народопсихология. (2016)

Божана Димитрова – кауза радиожурналист. ( 2015)

Българският национален характер (19-20 век). Еволюция и трансформации (2014)

Душевност и национална съдба (2014)

Публицистика и национална самобитност (2012)

Николай Хайтов и спорът за гроба на Васил Левски (2012). Второ допълнено и преработено издание

Българинът в глобалния свят (2011)

Тревожната съвест на Марко Семов  (2010)

Марко Семов в паметта на съвременниците (2010)

Николай Хайтов. Духовна биография  (2009)

Гласове за Николай Хайтов (2008, 2009)

Последната битка на Николай Хайтов (2007)

Николай Хайтов. Апостол на духа (2005, 2006)

Страници от една любовна кореспонденция. 120 непубликувани писма на писателя Йордан Стубел до Павлина Стамболова(2006)

Николай Хайтов. Монография (2004)

Леда Милева. Литературна анкета (2001, 2007)

Леда Милева. До зората на живота (2002)

Йордан Стубел. Монографичен очерк (2001)