Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Ивайло Христов Христов

Проф. д.н. Ивайло Христов Христов

Служебен E-mail: ihristov@unwe.bg
Личен E-mail: ivaylo.d@abv.bg
Телефон: (02) 8195 371
Кабинет: 3076
Консултации: сряда: 15-17 ч.четвъртък: 14-16 ч.