Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 09.00 - 12.15 4052 (карта) История на българската журналистика Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) бакалаври редовно 519 ИБЖ
Л понеделник 09.00 - 12.15 4052 (карта) История на българската журналистика Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) бакалаври редовно 520 ИБЖ