2019 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Преходът - очаквания и реалности
Място на провеждане: София
Организатор: ЦИПИ
Автор/и: доц. д-р Ивка Цакова Некова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 01
Тема: Производство на съгласие с олигархични политики в България след 1989 г.
Забележка:

2019 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Отчуждение в съвременното българско общество
Място на провеждане: София
Организатор: ЦИПИ
Автор/и: доц. д-р Ивка Цакова Некова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 02
Тема: Политическо отчуждение и гражданско невежество
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Ивка Цакова Некова
Заглавие: Производство на съгласие с олигархични политики в България след 1989 г.
Наименование на сборник: Преходът - очаквания и реалности
Страници от-до: 122-133
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): „Авангард Прима”
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Ивка Цакова Некова
Заглавие: Политическо отчуждение и гражданско невежество
Наименование на сборник: Отчуждение в съвременното българско общество
Страници от-до: 137-150
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): „Авангард Прима”
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Ивка Цакова Некова
Заглавие: Лоббирование крупного бизнеса в условиях неолиберального капитализма и его влияние на судебную систему и юридический дискурс
Наименование на сборник: Язык, Право, Общество
Страници от-до: 337-340
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Пенза
Място на публикуване (град, държава): Пенза
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: https://science.pnzgu.ru/files/science.pnzgu.ru/nii_fipi/nauchnie_gruppi/ur_lingvistika/arhiv_sbornikov/sbornik_yapo_2018.pdf

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Ивка Цакова Некова
Заглавие: Олигархизация на политиката в обединена Европа като препятствие за постигане на консенсус, конкуренция и кохезия
Наименование на сборник: Европа на кръстопът. Западни Балкани
Страници от-до: 66-80
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Велико Търново
Място на публикуване (град, държава): Велико Търново
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Ивка Цакова Некова
Заглавие: Олигархизация на либералната демокрация в ЕС и България
Наименование на сборник: Членството на България в ЕС: десет години по-късно
Страници от-до: 45-54
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Ивка Цакова Некова
Заглавие: Илюзията за либерална равнопоставеност в съвременното българско общество
Наименование на сборник: Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество
Страници от-до: 113-122
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): „Авангард Прима”
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: доц. д-р Ивка Цакова Некова
Заглавие: Гражданското образование в училище в условия на постдемокрация (българският случай)
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС, Том 2/2018,
Страници от-до: 13-52
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Ивка Цакова Некова
Заглавие: ПРЕД СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА
Наименование на сборник: България: 140 години модерна българска държавност
Страници от-до: 234-243
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: доц. д-р Ивка Цакова Некова
Заглавие: Марксистки обяснения за възхода на съвременната олигархия
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС, Том 5/2018,
Страници от-до: 395-411
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Накъде върви светът, Европейският съюз и България
Автор/и: В. Проданов
Доказателство: https://bg.mondediplo.com/article1600.html
Забележка: https://bg.mondediplo.com/article1600.html

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: доц. д-р Ивка Цакова
Заглавие: Възможна ли е справедливост при съвременния олигархичен капитализъм?
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Понеделник,бр. 5-6
Страници от-до: 65-71
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): http://www.ponedelnik.bg/MONDAY 5-6-2017-WEB.pdf
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Ивка Цакова
Заглавие: 2. Възможна ли е справедливост при съвременния олигархичен капитализъм? (Идеи за обновление на Левицата/Левиците)
Наименование на сборник: Заплахите пред демокрацията и Левицата
Страници от-до: 66-80
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): https://mbsp.bg/portfolio/zaplahite-pred-demokraciata-i-levicata/
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Ивка Цакова
Заглавие: 1. Има ли връзка между гражданското образование в училище и политическите науки в университета? Българският случай
Наименование на сборник: Повишаване на интереса към политическите науки в УНСС
Страници от-до: 93-104
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: доц. д-р Ивка Цакова
Заглавие: Неолибералната демагогия – прикритие на олигархизацията на България
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Политическата демагогия в прехода
Страници от-до: 133-145
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ЦИПИ, Фондация „Солидарно общество“, катедра „Политология – УНСС“
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Ивка Цакова
Заглавие: Форми на олигархична власт в съвременна България – опит за демаскиране
Наименование на сборник: Глобалните промени и съдбата на България през 21 век
Страници от-до: 123-130
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): BISFRIM
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Ивка Цакова
Заглавие: Олигархични заплахи пред бъдещето на Обединена Европа
Наименование на сборник: Ще се разпадне ли Европейският съюз?
Страници от-до: 146-158
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Фабер
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Ивка Цакова
Заглавие: Олигархията и политическата наука днес
Наименование на сборник: Политологията пред глобалните и национални предизвикателства в началото на XXI век
Страници от-до: 120-126
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Ивка Цакова
Заглавие: Историческая, культурная и геополитическая взаимосвязь между Болгарией и Россией
Наименование на сборник: Международная научная студенческая конференция по экономике, политике и менеджменту
Страници от-до: 13-20
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Ивка Цакова
Заглавие: Олигархизирана демокрация и опасност от неофашизъм в Европейския съюз
Наименование на сборник: Неофашизмът – същност и съвременни прояви
Страници от-до: 123-130
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Земя
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Ивка Цакова
Заглавие: 2. Социалният капитал в България – между пазарната конкуренция и социалната солидарност
Наименование на сборник: Морал и етика на солидарността в съвременното общество
Страници от-до: 193-202
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Авангард Прима
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: доц. д-р Ивка Цакова
Заглавие: 1. Зависимости между политическа и икономическа власт в България - концептуални ориентири за дебат
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономически и социални алтернативи
Страници от-до: 99-113
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 2015
Място на провеждане: Софийски университет
Организатор: фондация „Човещина“
Автор/и: доц.д-р Ивка Цакова
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 122-135
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 10.03.2015
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 05.12.2015
Наименование на научния форум: За по-разумен свят – свят без войни и с повече социална справедливост
Тема: В търсене на нов световен консенсус
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 2015
Място на провеждане: Руски културно-информационен център
Организатор: Фондация „Устойчиво развитие за България
Автор/и: доц.д-р Ивка Цакова
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 106-114
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 20.04.2015
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 10.12.2015
Наименование на научния форум: Екологическа етика, природа и устойчиво развитие
Тема: Застъпничество за екологични каузи в България – шанс за демокрация „отдолу“
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 18
Място на провеждане: УНСС
Организатор: УНСС
Автор/и: доц.д-р Ивка Цакова
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 119-125
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 27.11.2014
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 15.07.2015
Наименование на научния форум: Преструктуриране на политическото и идеологическото пространство в България, Европа и света
Тема: За българската сплав между демокрация и олигархия
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 11.2014
Място на провеждане: София
Организатор: УНСС
Автор/и: доц.д-р Ивка Цакова
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 13-31
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 25.09.2015
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 27.09.2015
Наименование на научния форум: От какви знания за политиката се нуждаят студентите от икономически специалности в УНСС
Тема: Зависимости между политическа и икономическа власт в България - концептуални ориентири за дебат
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: доц.д-р Ивка Цакова
Година на публикуване: 2015
Заглавие: След 25 години: олигархизация на българската политика
Списание/издателство/издание: сп. „Понеделник“, бр. бр. 11/12
Място на публикуване (град, държава): София
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 35-42
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: доц.д-р Ивка Цакова
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Марксизмът, олигархията и съвременната либерална демокрация
Име на списание/издателство: сп. „Понеделник“
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 7-17
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: доц.д-р Ивка Цакова
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Лобиране и демократичен дефицит в ЕС
Име на списание/издателство: СУ „Св. Кл. Охридски“ и фондация „Х. Зайдел“
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 47-58
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: доц.д-р Ивка Цакова
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Могат ли българските евродепутати да лобират в полза на България?
Име на списание/издателство: Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 323-330
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: доц.д-р Ивка Цакова
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Национал-популизмът в България като реакция на неолибералния преход
Име на списание/издателство: Авангард Прима
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 128-140
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: доц.д-р Ивка Цакова
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Лобирането като политикоикономически феномен
Име на списание/издателство: Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 227-236
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: доц.д-р Ивка Цакова
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Гражданското общество в България – шест години след европейското членство
Име на списание/издателство: Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 15-21
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД НП - 11/2014
Наименование: „От какви знания за политиката се нуждаят студентите от икономически специалности в УНСС?“
Ръководител: доц. Ивка Цакова
Колектив: Доц. Ивка Цакова, гл.ас. Николай Кръстев, ас. Ивайла Стоева
Описание: кръгла маса
Начало: 01.04.2014
Край: 30.03.2015
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 – 43/2009

Наименование: ПОЛИТИЧЕСКИТЕ НАУКИ В УНСС – С ЛИЦЕ КЪМ БИЗНЕСА

Ръководител: доц.д-р Ивка Цакова

Колектив: доц. д-р Соня Чипева,доц.д.с.н. Максим Мизов,ас. Николай Кръстев,ас. Ивайла Стоева,ас. Бойко Вълчев,Георги Жечев,Теодор Славев,Гергана Томова,Александър Янев

Описание: Основна цел на научното изследване е утвърждаване приложния характер на обучението по политически науки в УНСС и обвързването му с интересите и очакванията на работодателските организации – евентуални бъдещи клиенти на политико-консултантски услуги о

Начало: 15.07.2009

Край: 07.2011

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : ISBN: 978-954-28-0900-5

Място на провеждане: София, България

Организатор: Ивка Цакова и колектив

Автор/и: Ивка Цакова

Процент участие в съавторство: 90

Брой страници от-до: 11-83

Дата на провеждане: 22.10.2010

Дата на публикуване: 03.2011

Наименование на научния форум: Политическите науки в УНСС – с лице към бизнеса

Тема: 7. Анализ на резултати от социологическо изследване “Очаквания на работодателските организации към обучението по политология в УНСС”

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в национален проект (бр. проекти)

Номер : DVU_10_0193 2010 г.

Наименование: Нови форми на политическото участие в българското общество

Ръководител: проф. д-р Георги Янков

Колектив: д.п.н., доц. Антоний Тодоров, д-р, доц. Ивка Некова, д-р, доц. Блага Благоева, ас. Николай Кръстев, ас. Ивайла Стоева, Ирена Тодорова, Даниела Пастармаджиева, Исидора Димова, Теодор Славев

Описание: 1) Разработване на теоретичен модел и свързана с него система от индикатори 2/Изследване на структурата на актуалните ориентации на гражданите към полит. участие и изработване на типология за обяснението и разбирането им. 3/ многомерно емпирично соц

Начало: 20.12.2010

Край: 20.12.2013

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 02.03.2011

Място на провеждане: София, България

Университет: УНСС

Факултет: Международна икономика и политика

Катедра: Политология

Доказателство: х

Забележка:

Брой: 4

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 9 / 2010

Място на провеждане: София, България

Организатор: катедра "Политология", УНСС

Автор/и: доц.д-р Ивка Цакова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 8

Дата на провеждане: 05.11.2010

Дата на публикуване: 05.2011

Наименование на научния форум: Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи

Тема: МРЕЖОВИЯТ ПОДХОД В ПРИЛОЖНАТА ПОЛИТОЛОГИЯ

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 07.06.2011

Място на провеждане: София, България

Университет: УНСС

Факултет: Международна икономика и политика

Катедра: Политология

Доказателство: Протокол от изпит и Заповед за назначаване на комисия

Забележка: -

Брой: 4

Година: 2011 - Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 03.05.2011

Място на провеждане: София, България

Университет: УНСС

Факултет: Международна икономика и политика

Катедра: Политология

Доказателство: Протокол от изпит и Заповед за назначаване на комисия

Забележка: -

Брой: 4

Година: 2011 - Публикация

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : ISBN 978-954-9432-43-5

Място на провеждане: София, България

Организатор: МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ, Ботевград

Автор/и: Ивка Цакова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 572-590

Дата на провеждане: 18.06.2011 г.

Дата на публикуване: 08.2011

Наименование на научния форум: Висшето образование в България и стратегия “Европа – 2020”

Тема: ПОЛИТИЧЕСКИТЕ НАУКИ В УНСС – С ЛИЦЕ КЪМ ОРГАНИЗИРАНИЯ БИЗНЕС

Забележка: -

Година: 2011 - Публикация

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : ISBN: 978-954-400-473-6

Място на провеждане: София, България

Организатор: Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Автор/и: Ивка Цакова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 181-190

Дата на провеждане: 15.07.2010 г.

Дата на публикуване: 09.2011

Наименование на научния форум: Национална идентичност – съвременен контекст и етични рамки

Тема: ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪЧЕТАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА И ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ

Забележка: -

Година: 2010 - Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 21.12.2010

Място на провеждане: София, България

Университет: УНСС

Факултет: Международна икономика и политика

Катедра: Политология

Доказателство: Протокол МИП-2

Забележка:

Брой: 1

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в национален проект (бр. проекти)

Номер : DVU_10_0193 2010 г.

Наименование: Нови форми на политическо участие в българското общество

Ръководител: проф. д-р Георги Янков

Колектив: д.п.н., доц. Антоний Тодоров, д-р, доц. Ивка Некова, д-р, доц. Блага Благоева, ас. Николай Кръстев, ас. Ивайла Стоева, Ирена Тодорова, Даниела Пастармаджиева, Исидора Димова, Теодор Славев

Описание: 1) Разработване на теоретичен модел и свързана с него система от индикатори 2/Изследване на структурата на актуалните ориентации на гражданите към полит. участие и изработване на типология за обяснението и разбирането им. 3/ многомерно емпирично соц

Начало: 20.12.2010

Край: 20.12.2013

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 – 43/2009

Наименование: ПОЛИТИЧЕСКИТЕ НАУКИ В УНСС – С ЛИЦЕ КЪМ БИЗНЕСА

Ръководител: доц.д-р Ивка Цакова

Колектив: доц. д-р Соня Чипева,доц.д.с.н. Максим Мизов,ас. Николай Кръстев,ас. Ивайла Стоева,ас. Бойко Вълчев,Георги Жечев,Теодор Славев,Гергана Томова,Александър Янев

Описание: Основна цел на научното изследване е утвърждаване приложния характер на обучението по политически науки в УНСС и обвързването му с интересите и очакванията на работодателските организации – евентуални бъдещи клиенти на политико-консултантски услуги о

Начало: 15.07.2009

Край: 07.2011

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : ISBN 987-954-535-608-7

Място на провеждане: София, България

Организатор: Нов Български университет, А. Кръстева

Автор/и: Ивка Цакова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 84-93

Дата на провеждане: 10.2009

Дата на публикуване: 10.2010

Наименование на научния форум: Българският политик (щрихи към портрета)

Тема: Лобиране и лобисти в България

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : ISBN 978-954-664-090-7

Място на провеждане: Равда, България

Организатор: УНСС

Автор/и: Ивка Цакова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 107-115

Дата на провеждане: 31.10.2008

Дата на публикуване: 09.2010

Наименование на научния форум: България – 100 години юридически суверенна държава (икономически, политически и културни постижения)

Тема: Граждански контрол върху държавната власт в България (оскъдни традиции и крехки надежди за бъдещето)

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : ISBN 978-954-9469-05-9

Място на провеждане: Арбанаси, България

Организатор: Българската асоциация за политически науки

Автор/и: Ивка Цакова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 166-172

Дата на провеждане: 31.10.2009

Дата на публикуване: 10.2010

Наименование на научния форум: Демокрацията в България през XXI век

Тема: Демократични очаквания от новата публична сфера в България

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : ISBN: 978-954-644-131-7

Място на провеждане: София, България

Организатор: катедра "Философия", УНСС и ИФ при БАН

Автор/и: доц.д-р Ивка Цакова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 185-190

Дата на провеждане: 12.06.2009

Дата на публикуване: 09.2010

Наименование на научния форум: Етиката в българската икономика

Тема: Лобиране и конфликт на интереси в България

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : ISBN: 978-954-680-664-2

Място на провеждане: Благоевград, България

Организатор: х

Автор/и: доц.д-р Ивка Цакова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 29-35

Дата на провеждане: 05.2009

Дата на публикуване: 11.2010

Наименование на научния форум: Съвременната жена – роли и образи

Тема: Как се лобира за женски каузи?

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : ISBN: 978-954-28-0900-5

Място на провеждане: София, България

Организатор: доц.д-р Ивка Цакова и колецтив

Автор/и: доц.д-р Ивка Цакова

Процент участие в съавторство: 90

Брой страници от-до: 11-83

Дата на провеждане: 22.10.2010

Дата на публикуване: 03.2011

Наименование на научния форум: Политическите науки в УНСС – с лице към бизнеса

Тема: Анализ на резултати от социологическо изследване “Очаквания на работодателските организации към обучението по политология в УНСС”

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: доц.д-р Ивка Цакова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: ЛОБИЗМЪТ (цикъл лекции)

Име на списание/издателство: Издателство “Дамян Яков”

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 360

Забележка: ISBN 978-954-527-483-1