Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 17.45 - 21.00 1083 Едрият бизнес и политиката Политика и бизнес - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л четвъртък 09.00 - 12.15 5009 Законодателен процес и парламентарно поведение Политология бакалаври редовно 318 31800
Л четвъртък 12.30 - 15.45 3009 Граждански организации и застъпничество Политология бакалаври редовно 317 31700
Л петък 18.30 - 21.00 3039 Демокрация и капитализъм Политика и бизнес - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800