Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л четвъртък [от 13.2.2020 г. до 23.4.2020 г.] 17.45 - 21.00 2058 Едрият бизнес и политиката Политика и бизнес - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л петък 09.00 - 12.15 2110 Законодателен процес и парламентарно поведение Политология бакалаври редовно 317 31700
Онлайн занятие » Л петък 12.30 - 15.00 2110 Граждански организации и застъпничество Политология бакалаври редовно 316 31600
Онлайн занятие » Л петък [от 14.2.2020 г. до 24.4.2020 г.] 18.30 - 21.00 2058 Демокрация и капитализъм Политика и бизнес - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800