Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 14.15 - 16.45 2009 Политическа психология Международни отношения -напр. бакалаври редовно 318 Полит.психология
Л вторник 14.15 - 16.45 2009 Политическа психология Политология -напр. бакалаври редовно 318 Полит.психология
Л четвъртък 10.45 - 12.15 2113 Лобизъм Политология бакалаври редовно 316 31600
У четвъртък 12.30 - 14.00 2113 Лобизъм Политология бакалаври редовно 316 3071
Л четвъртък 14.15 - 17.30 4052 Политология Икономика с преподаване на англ.език бакалаври редовно 133 ПОЛИТОЛ3