Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Извънредна 16.9.2020 г. 17.45 - 19.00 2122 Граждански организации и застъпничество Политология редовно бакалавър 316
Извънредна 16.9.2020 г. 17.45 - 19.00 2122 Политическа психология Политология -напр. редовно бакалавър 318