Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
13.1.2020 г. 9.00 - 12.00 2006 Политическа психология Международни отношения -напр. редовно бакалавър 318
13.1.2020 г. 9.00 - 12.00 2006 Политическа психология Политология -напр. редовно бакалавър 318
14.1.2020 г. 9.00 - 11.00 2118 Лобизъм Политология редовно бакалавър 316
18.1.2020 г. 9.00 - 11.00 3075 Политология Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 133