Научен секретар
Катедра "Публичноправни науки"
Илонка Кирилова Пешева-Горанова

Гл.ас. д-р Илонка Кирилова Пешева-Горанова

Служебен E-mail: ilgoranova@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 606
Кабинет: 1104
Консултации: вторник от 13.00 до 14.30 ч. вторник от 17.30 до 19.00 ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 22.5.2021 г. 13.00 - 15.00 4053 Правен режим на държавната служба Право редовно бакалавър 615
лятна редовна 22.5.2021 г. 13.00 - 15.00 4053 Правен режим на държавната служба Право редовно бакалавър 616
лятна редовна 22.5.2021 г. 9.00 - 12.00 2006 Основи на правото Икономика и бизнес редовно бакалавър 163
лятна поправителна 8.6.2021 г. 9.00 - 11.00 3075 Основи на правото Икономика и бизнес редовно бакалавър 163
лятна поправителна 10.6.2021 г. 9.00 - 11.00 3035 Правен режим на държавната служба Право редовно бакалавър 615
лятна поправителна 10.6.2021 г. 9.00 - 11.00 3035 Правен режим на държавната служба Право редовно бакалавър 616