Научен секретар
Катедра "Публичноправни науки"
Илонка Кирилова Пешева-Горанова

Гл.ас. д-р Илонка Кирилова Пешева-Горанова

Служебен E-mail: ilgoranova@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 741
Кабинет: 207К
Консултации: вторник от 13.00 до 14.30 ч.вторник от 17.30 до 19.00 ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
годишна поправителна 15.9.2022 г. 11.00 110К (карта) Правен режим на обществените поръчки Право редовно бакалавър 613
годишна поправителна 15.9.2022 г. 11.00 110К (карта) Правен режим на обществените поръчки Право редовно бакалавър 614
годишна поправителна 15.9.2022 г. 11.00 110К (карта) Административно право специална част Право - напр. редовно бакалавър 620
годишна поправителна 15.9.2022 г. 9.00 110К (карта) Административен процес Право редовно бакалавър 614
годишна поправителна 15.9.2022 г. 9.00 110К (карта) Административно право (обща част) Право - напр. редовно бакалавър 620
годишна поправителна 18.9.2022 г. 11.00 102К (карта) Общинско право Право редовно бакалавър 618
годишна поправителна 18.9.2022 г. 9.00 102К (карта) Публично-правен режим на обществените поръчки Управление и контрол на обществените поръчки - 2 сем редовно магистър 48
годишна поправителна 18.9.2022 г. 9.00 102К (карта) Право на ЕС в областта на обществените поръчки Право редовно бакалавър 615
годишна поправителна 18.9.2022 г. 9.00 102К (карта) Право на ЕС в областта на обществените поръчки Право редовно бакалавър 616