Научен секретар
Катедра "Индустриален бизнес"
Ивайло Бориславов Иванов

Гл.ас. д-р Ивайло Бориславов Иванов

Служебен E-mail: i.ivaylo@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 267
Кабинет: 4035
Консултации: Консултациите през летния семестър на учебната 2019-2020г. ще се провеждат всеки вторник във времевия интервал от 15:00 до 17:15 ч. в кабинет 4035.