Декан
Юридически факултет
Директор
Регионален център за дистанционно обучение - Хасково
Ръководител катедра
Катедра "Международно право и право на ЕС"