Директор
Институт по предприемачество

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Коларов, К., Йорданова, Й.
Заглавие: Управленски проблеми на фамилните предприятия в процеса на интернационализация на дейността им
Наименование на сборник: Сборник доклади, XIII Международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг '15"
Страници от-до: 208-218
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Технически университет - София
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-20/2014 г.
Наименование: Интернационализация на българските фамилни МСП (малки и средни предприятия) в глобализиращата се икономика
Ръководител: доц. д-р Костадин Коларов
Колектив: гл.ас. д-р Илия Керезиев, Йорданка Иванова, Бранимир Йорданов, Емилия Малинова
Описание: Анализ и систематизация на теоретико-методологичните и практически аспекти на интернационализацията на фамилния бизнес
Начало (година): 2014
Начало (месец): 5
Край (година): 2016
Край (месец): 3
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Подготовка на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 01
Наименование: Business Transformation of SME's through open innovation and development networks
Ръководител: Suvi Konsti-Laakso
Колектив: екип от изследователи от Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП), Техническия университет на Лаппеенранта, Финландия, Трирски университет, Германия, „Студио Чентро Венето“, Италия, Университет „Йосиф Щросмайер“ в
Описание: The project aims at advance uptake of open innovation practices in SME´s. Open innovation refers to systematic use of networking in business transformation and development. In addition to location- and sector –based SME clusters, this project reaches
Година на подаване: 2015
Месец на подаване: 4
Вх. №: 690969
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Подготовка на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 02
Наименование: Youth Entrepreneurship Joint Upgrading and Mobility Project
Ръководител: Кирил Тодоров
Колектив: Кирил Тодоров, Rodrigo Varela, Natalija Covvo, Charalambos Samantzis, Костадин Коларов, Емилия Малинова, Бранимир Йорданов, Родриго Варела, Наталия Цовво
Описание: проект за младежки обмен (млади предприемачи) по програма „Еразъм “, ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, съвместно с Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП), Клуба на младия и
Година на подаване: 2015
Месец на подаване: 9
Вх. №: 570172-EPP-1-2015-2-BG-EPPKA2-CBY-ACPALA
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 4
Място на провеждане: гр. Сандански (България) и о-в Корфу (Гърция)
Организатор: Катедра „Туризъм”, СФ на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград
Автор/и: Кирил Тодоров, Емилия Малинова, Костадин Коларов
Процент участие в съавторство: 33
Брой страници от-до: 20-25
Дата на провеждане: 16.10.2014
Дата на публикуване: 15.10.2014
Наименование на научния форум: Международен туристически форум „СПА и Вино”
Тема: Opportunities for Proactive Entrepreneurial Behaviour of Small Wine Producers in International Business Environment: the Example of the Valley of Struma River
Забележка: публикацията е на английски език

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 59
Място на провеждане: Дъблин
Организатор: International Council for Small Businesss
Автор/и: Kostadin Kolarov
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 515-516
Дата на провеждане: 11.06.2014
Дата на публикуване: 10.06.2014
Наименование на научния форум: 59th ICSB World Conference 'Entrepreneurship & Sustainablity'
Тема: Challenges and Solutions in Developing Entrepreneurial Skills of University Students
Забележка: публикувано е само резюмето на доклада

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : BG051РО001-3.1.07-0059
Наименование: „Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“
Ръководител: доц. д-р Марчо Марков
Колектив: експерти от УНСС
Описание: Разработване на нова учебна програма по дисциплината "Арт и креативно предприемачество"
Начало: 24.04.2014
Край: 13.06.2014
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : C5-325431 – 3Е ІІІ
Наименование: Еразъм за млади предприемачи
Ръководител: Mr Giuseppe Nardiello
Колектив: експерти от Prodest s.c.a.r.l. (Italy), Ayuntamiento de Alzira (Spain), South Nottingham College of Further Education (United Kingdom), FH Joanneum Gesellschaft m.b.h. (Austria), BAMDE (Bulgaria), Latvian Business Women Association
Описание: Обмяна на опит и обучение на млади предприемачи чрез работа при предприемачи-домакини
Начало: 01.02.2013
Край: 31.01.2015
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : 342378_DLR
Наименование: Wissenstransfer über die Folgen und Herausforderungen der Integration vo EU-Schlüsseltechnologien (Key Enabling Technologies) in die industrielle Produktion für den Donauraum (DanKETwork)
Ръководител: Dr. Christoph Zanker
Колектив: Kiril Todorov, Kostadin Kolarov, Marko Mladineo, Jasna Prester, Said Saman, Vasili Apostol, Janos Egert, Ilona Papp, Laszlo Vasa, Bojan Lalic, Iztok Palčič, Annette Braun, Petra Jung Erceg, Oliver Som, Christoph Zanker
Описание: Bekanntmachung zur Förderung eines Ideenwettbewerbs zum Auf- und Ausbau innovativer FuE-Netzwerke mit Partnern in Donauanrainerstaaten
Начало: 01.11.2013
Край: 30.11.2014
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД НИ 1-20/2014
Наименование: Интернационализация на българските фамилни МСП в глобализиращата се икономика
Ръководител: доц. д-р Костадин Коларов
Колектив: гл. ас. д-р Илия Керезиев, докт. Йорданка Иванова, Бранимир Йорданов, Емилия Малинова
Описание: Анализ и систематизация на теоретико-методологичните и практически аспекти на интернационализацията на фамилния бизнес
Начало: 07.05.2014
Край: 10.12.2015
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД НИ 1-20/2014
Наименование: Интернационализация на българските фамилни МСП в глобализиращата се икономика
Ръководител: доц. д-р Костадин Коларов
Колектив: гл. ас. д-р Илия Керезиев, докт. Йорданка Иванова, Бранимир Йорданов, Емилия Малинова
Описание: Анализ и систематизация на теоретико-методологичните и практически аспекти на интернационализацията на фамилния бизнес
Дата на подаване: 14.03.2014
Вх. №: НИД НИ 1-20/2014
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Подготовка на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : 1
Наименование: Energizing Youth Co-operation in Black Sea Countries
Ръководител: Бранимир Йорданов
Колектив: членове на Клуба на младия и иновативен предприемач
Описание: The project is aimed at establishing and energizing a tangible network of youth organizations (clubs, association) from the Black Sea region countries and through a web-based platform for their interaction to facilitate the process of their interacti
Дата на подаване: 31.12.2014
Вх. №: n/a
Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Подготовка на международен проект (бр. проекти)

Номер : INTRA-5109168

Наименование: Entrepreneurs and managers of business networks

Ръководител: Nicola Pascale

Колектив: international

Описание: The final aim of Net-preneurship is to develop and experiment a common strategy to implement innovative enterprises and promote initiatives that can increase the attractiveness and economic value of the SEE area.

Дата на подаване: 25.11.2011

Вх. №: INTRA-5109168

Забележка: Българският партньор е БАРМП

Година: 2011 - Проект / Програма

Подготовка на международен проект (бр. проекти)

Номер : BG051PO001-7.0.01-0136

Наименование: Формиране на конкурентно поведение на МСП в международна бизнес среда чрез развитие на човешкия потенциал и партньорството

Ръководител: проф. Кирил Тодоров

Колектив: експерти от УНСС, БАРМП, ББКМ, ТКСИ

Описание: Общите цели на проекта са подобряване на човешкия капитал, повишаване на производителността, и формирането на конкурентно поведение в интернационална среда в българските машиностроителни МСП

Дата на подаване: 30.09.2011

Вх. №: BG051PO001-7.0.01-0136

Забележка: Водещ партньор БАРМП

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : № НИД 21.03 – 42/2009 г.

Наименование: Управление на процеса на приемственост и унаследяване на бизнеса в българските предприятия

Ръководител: проф. д.ик.н. Кирил Асенов Тодоров

Колектив: доц. д-р Емил Папазов, доц. д-р Костадин Коларов, доц. д-р Люба Михалкова, гл. ас. д-р Илия Керезиев

Описание: Основната цел на проекта е да се анализира и оцени процеса на унаследяване на бизнеса и осигуряването на приемственост на управлението във фирмите и да се предложат насоки за неговото управление, с акцент върху специфичните български бизнес условия.

Начало: 15.07.2009

Край: 29.02.2012

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 661

Място на провеждане: Истанбул

Организатор: Turkish Council of Higher Education

Автор/и: Костадин Коларов

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 9

Дата на провеждане: 27.05.2011

Дата на публикуване: 27.05.2011

Наименование на научния форум: The International Higher Education Congress: New Trends and Issues (UYK-2011)

Тема: Creation And Development Of Entrepreneurial Qualities Of University Students

Забележка: електронна публикация

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Kiril Todorov, Kostadin Kolarov and David Smallbone

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Promoting Cross-border Entrepreneurship in Bulgaria: A Case for Policy Treatment?

Име на списание/издателство: Handbook Of Research On Entrepreneurship Policies In Central And Eastern Europe / Edward Elgar

Място на публикуване: Cheltenham, United Kingdom

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 45-64

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Banja Luka

Организатор: Faculty of Economics, University of Banja Luka

Автор/и: Emil Papazov, Iliya Kereziev, Kiril Todorov, Kostadin Kolarov

Процент участие в съавторство: 25

Брой страници от-до: 254-263

Дата на провеждане: 27.10.2011

Дата на публикуване: 23.02.2012

Наименование на научния форум: Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies: A Review of Current Policy Approaches

Тема: Managing Interrelation between Family and Business

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 - 42/2009

Наименование: Управление на процеса на приемственост и унаследяване на бизнеса в българските предприятия

Ръководител: проф. д.ик.н. Кирил Асенов Тодоров

Колектив: доц. д-р Емил Кръстев Папазов; доц. д-р Костадин Горанов Коларов; доц. д-р Люба Делчева Михалкова; гл.ас д-р Илия Крумов Керезиев; ас. Даниела Цветанова Цвяткова; н.с. Мария Георгиева Василска; Йорданка Иванова Велева; Асен Валентинов Асенов; Диана И

Описание: научно изследване за процеса на приемственост и унаследаване на бизнеса в българските предприятия

Начало: 15.07.2009

Край: 15.07.2009

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 - 15/2008

Наименование: Стратегическите партньорства на българските малки и средни предприятия: проблеми и перспективи

Ръководител: проф. д.ик.н. Кирил Асенов Тодоров

Колектив: Костадин Горанов Коларов, Мария Георгиева Василска, Силвия Димитрова Георгиева, Виолета Костова Костадинова

Описание: Предмет на научното изследване са характерните особености, ползите, проблемите и рисковете от участието на МСП в стратегически съюзи и партньорства, движещите сили за създаването и развитието на такива партньорства, както и мерките за тяхното насърч

Начало: 22.05.2008

Край: 20.02.2010

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)

Номер : БАРМП-3

Място на провеждане: Боровец

Организатор: БАРМП и ИРП при УНСС

Роля в проявата /доказателства за участие/: член на Организационния комитет

Дата на провеждане: 8.09.2010

Наименование на научния форум: European Entrepreneurship as an Engine for Post-Crisis Development – Challenges and Opportunities

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: Celje

Организатор: Fakulteta za komercialne in poslovne vede

Автор/и: Kiril Todorov, Kostadin Kolarov, Iliya Kereziev, Yordanka Ivanova, Asen Asenov

Процент участие в съавторство: 20

Брой страници от-до: 321-327

Дата на провеждане: 18.11.2010

Дата на публикуване: 19.11.2010

Наименование на научния форум: Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010

Тема: Managing Succession in Bulgarian Family Firms: specificity, problems and challenges

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Боровец

Организатор: БАРМП и ИРП при УНСС

Автор/и: Kostadin Kolarov and Dimitar Bosovski

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 1-14

Дата на провеждане: 09.09.2010

Дата на публикуване: 01.11.2011

Наименование на научния форум: European Entrepreneurship as an Engine for Post-Crisis Development – Challenges and Opportunities

Тема: Starting Up a High Technology Venture in Bulgaria

Забележка: публикацията предстои