Научен секретар
Институт по предприемачество

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 12.30 - 14.00 4055 Бизнес предприемачество Предприемачество бакалаври редовно 151 15100
Л петък [от 15.2.2019 г. до 3.5.2019 г.] 17.45 - 21.00 3071 Чужди и наши добри практики във фамилния бизнес Предприемачество със спец. "Фамилно предприемачество" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 28 2800