Заместник-ръководител катедра
Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"
Научни интереси: Маркетинг; продуктови иновации; обслужване на клиентите; директен маркетинг