Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Управление и администрация"
Камен Димитров Петров

Доц. д-р Камен Димитров Петров

Служебен E-mail: kpetrov@unwe.bg
Личен E-mail: petrovk@abv.bg
Телефон: (02) 8195 647
Кабинет: П040
Консултации: четвъртък 12.00-14.00 часа и вторник 15,30 - 17,30 часа (посочените консултации са едновременно и онлайн)
Научни интереси: геоикономика, държавно управление, регионално развитие, административно и териториално устройство, глобализация, регионална икономика и геоурбанистика