Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Управление и администрация"
Камен Димитров Петров

Доц. д-р Камен Димитров Петров

Служебен E-mail: kpetrov@unwe.bg
Личен E-mail: petrovk@abv.bg
Телефон: (02) 8195 647
Кабинет: П040
Консултации: сряда 14.00-16.00 ч.вторник 15,30 - 17,30 ч.(посочените консултации са едновременно и онлайн)

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 17.45 - 21.00 2094 (карта) Мениджмънт на европейските региони Регионален бизнес и мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л четвъртък 14.15 - 15.45 311К (карта) Регионална политика на Европейския съюз и България Регионално развитие бакалаври редовно 232 23200
Л четвъртък 16.00 - 19.15 3074 (карта) Геоикономика и регионално развитие Бизнес администрация бакалаври редовно 203 20300
Онлайн занятие » Л 25.9.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Регионален икономически растеж Администрация и управление бакалаври дистанционно 938 93800
Онлайн занятие » Л 26.9.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Регионален икономически растеж Администрация и управление бакалаври дистанционно 938 93800
Онлайн занятие » Л 30.10.2021 г. - 31.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Мениджмънт на европейските региони Регионален бизнес и мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800