Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Управление и администрация"
Камен Димитров Петров

Доц. д-р Камен Димитров Петров

Служебен E-mail: kpetrov@unwe.bg
Личен E-mail: petrovk@abv.bg
Телефон: (02) 8195 647
Кабинет: П040
Консултации: сряда 14.00-16.00 ч.вторник 15,30 - 17,30 ч.(посочените консултации са едновременно и онлайн)

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток