Удължена лятна изпитна сесия, учебна 2018/2019 г.

Уважаеми колеги,

Бих искал да ви информирам, че изпитите на студентите с удължена сесия ще се проведат в дните както следва:

  • „Управление на сигурността“, III курс – 8 октомври от 12 ч. в кабинет 4040
  • „Корпоративна сигурност“, II курс – 11 октомври от 13 ч. в кабинет 4040

Подготовката на студентите включва запознаване с литературата и лекционния материал по дисциплините, които могат да бъдат намерени на сайта на катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС:

Задължително се изисква и представяне на самостоятелна разработка. Изискванията към нея може да бъдат намерени:

Самостоятелното задание трябва да бъде посветено на актуален и интересен проблем на управлението на сигурността или корпоративната сигурност.

Консултации може да бъдат проведени:

  • за „Управление на сигурността“ на 7 октомври от 13.30 до 14.30 ч. в кабинет 4040;
  • за „Корпоративна сигурност“ на 9 октомври от 13.30 до 14.30 ч. в кабинет 4040.