Директор
Център за изследване на институционалната промяна
Научни интереси: мениджмънт на отбраната и сигурността, управление на човешките ресурси в отбраната и сигурността, политика за сигурност и развитие, ядрена сигурност