Директор
Център за изследване на институционалната промяна

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 12.30 - 14.00 3006 Управление на сигурността Бизнес логистика бакалаври редовно 127 12700
Л вторник 12.30 - 14.00 3006 Управление на сигурността Икономика на туризма бакалаври редовно 127 12700
Л вторник 14.15 - 17.30 П034 Корпоративна сигурност Икономика и бизнес бакалаври редовно 183 Корп.сиг.2
Л вторник 14.15 - 17.30 П034 Корпоративна сигурност Икономика и бизнес бакалаври редовно 184 Корп.сиг.2
Л вторник 14.15 - 17.30 П034 Корпоративна сигурност Икономика и бизнес бакалаври редовно 185 Корп.сиг.2
Л четвъртък 07.15 - 10.30 2023 Корпоративна сигурност Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 180 Корп.сиг.1
Л четвъртък 07.15 - 10.30 2023 Корпоративна сигурност Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 181 Корп.сиг.1
Л четвъртък 07.15 - 10.30 2023 Корпоративна сигурност Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 182 Корп.сиг.1
Л четвъртък 10.45 - 12.15 2023 Управление на сигурността Икономика на отбраната и сигурността бакалаври редовно 177 17700
Л четвъртък 10.45 - 12.15 2023 Управление на сигурността Икономика на транспорта и енергетиката бакалаври редовно 177 17700
Л четвъртък 12.30 - 14.00 П036 Мениджмънт на отбраната и сигурността Икономика на отбраната и сигурността бакалаври редовно 177 17700
Л четвъртък 14.15 - 15.45 3008 Управление на сигурността Икономика на търговията бакалаври редовно 178 17800
Л четвъртък [от 14.2.2019 г. до 4.4.2019 г.] 18.00 - 21.00 1083 Национална сигурност и корпоративна сигурност Икономика на отбраната и сигурността - "Корпоративна сигурност" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л петък 12.30 - 15.45 2122 Корпоративна сигурност Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 128 Корп.сиг.3
Л петък 12.30 - 15.45 2122 Корпоративна сигурност Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 129 Корп.сиг.3
Л петък 12.30 - 15.45 2122 Корпоративна сигурност Приложна информатика,комуникации и иконометрия бакалаври редовно 189 Корп.сиг.3
Л петък 12.30 - 15.45 2122 Корпоративна сигурност Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 100 Корп.сиг.3
Л петък 12.30 - 15.45 2122 Корпоративна сигурност Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 101 Корп.сиг.3
Л петък 12.30 - 15.45 2122 Корпоративна сигурност Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 102 Корп.сиг.3
Л 16.2.2019 г. - 17.2.2019 г. 9.00 - 17.30 1083 Икономика на корпоративната сигурност Икономика на отбраната и сигурността - "Корпоративна сигурност" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 23.2.2019 г. - 24.2.2019 г. 9.00 - 17.30 1083 Икономика на корпоративната сигурност Икономика на отбраната и сигурността - "Корпоративна сигурност" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 9.3.2019 г. - 10.3.2019 г. 9.00 - 17.30 1083 Икономика на корпоративната сигурност Икономика на отбраната и сигурността - "Корпоративна сигурност" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 17.4.2019 г. 10.00 - 17.00 5024 Управление на ядрената сигурност на ниво предприятие и култура на ядрената сигурност Икономика на отбраната и сигурността с преп. на англ. език - "Ядрена сигурност" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 7.5.2019 г. 10.00 - 14.00 5024 Управление на ядрената сигурност на ниво предприятие и култура на ядрената сигурност Икономика на отбраната и сигурността с преп. на англ. език - "Ядрена сигурност" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 8.5.2019 г. 10.00 - 17.00 5024 Управление на ядрената сигурност на ниво предприятие и култура на ядрената сигурност Икономика на отбраната и сигурността с преп. на англ. език - "Ядрена сигурност" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 10.5.2019 г. 10.00 - 17.00 5024 Управление на ядрената сигурност на ниво предприятие и култура на ядрената сигурност Икономика на отбраната и сигурността с преп. на англ. език - "Ядрена сигурност" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 17.5.2019 г. 17.00 - 21.00 3039 Стратегическо управление в сигурността Икономика на вътрешния ред - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 18.5.2019 г. - 19.5.2019 г. 9.00 - 17.30 3039 Стратегическо управление в сигурността Икономика на вътрешния ред - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 25.5.2019 г. - 26.5.2019 г. 9.00 - 17.30 3039 Стратегическо управление в сигурността Икономика на вътрешния ред - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800