Директор
Център за изследване на институционалната промяна

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 09.00 - 10.30 3037 Медии и национална сигурност Медии и журналистика бакалаври редовно 511 МНС
Онлайн занятие » Л вторник 09.00 - 10.30 3037 Медии и национална сигурност Медия икономика бакалаври редовно 512 МНС
Онлайн занятие » Л четвъртък 14.15 - 17.30 2005 Корпоративна сигурност Икономика и бизнес бакалаври редовно 193 Корп.сиг.1
Онлайн занятие » Л четвъртък 14.15 - 17.30 2005 Корпоративна сигурност Икономика и бизнес бакалаври редовно 194 Корп.сиг.1
Онлайн занятие » Л четвъртък 14.15 - 17.30 2005 Корпоративна сигурност Икономика и бизнес бакалаври редовно 195 Корп.сиг.1
Онлайн занятие » Л четвъртък 14.15 - 17.30 2005 Корпоративна сигурност Приложна информатика,комуникации и иконометрия бакалаври редовно 199 Корп.сиг.1
Онлайн занятие » Л четвъртък 14.15 - 17.30 2005 Корпоративна сигурност Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 190 Корп.сиг.1
Онлайн занятие » Л четвъртък 14.15 - 17.30 2005 Корпоративна сигурност Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 191 Корп.сиг.1
Онлайн занятие » Л четвъртък 14.15 - 17.30 2005 Корпоративна сигурност Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 192 Корп.сиг.1
Онлайн занятие » Л четвъртък [от 13.2.2020 г. до 26.3.2020 г.] 17.45 - 21.00 1084 Национална сигурност и корпоративна сигурност Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Корпоративна сигурност" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л четвъртък [от 2.4.2020 г. до 2.4.2020 г.] 17.45 - 19.15 1084 Национална сигурност и корпоративна сигурност Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Корпоративна сигурност" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л петък 12.30 - 14.00 П037 Мениджмънт на отбраната и сигурността Икономика на отбраната и сигурността бакалаври редовно 187 18700
Онлайн занятие » Л петък 14.15 - 15.45 2023 Управление на сигурността Икономика на търговията бакалаври редовно 188 18800
Онлайн занятие » Л петък [от 14.2.2020 г. до 8.5.2020 г.] 17.45 - 21.00 4041 Основи на киберсигурността Управление на киберсигурността - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 4.4.2020 г. - 5.4.2020 г. 9.00 - 17.30 1083 Стратегическо управление в сигурността Икономика на вътрешния ред - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 12.4.2020 г. 9.00 - 17.30 1083 Стратегическо управление в сигурността Икономика на вътрешния ред - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 26.4.2020 г. 9.00 - 16.45 5024 Управление на ядрената сигурност на ниво предприятие и култура на ядрената сигурност Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Ядрена сигурност" с преп. на англ. език - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 9.5.2020 г. - 10.5.2020 г. 9.00 - 16.45 5024 Управление на ядрената сигурност на ниво предприятие и култура на ядрената сигурност Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Ядрена сигурност" с преп. на англ. език - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 16.5.2020 г. - 17.5.2020 г. 9.00 - 16.45 5024 Управление на ядрената сигурност на ниво предприятие и култура на ядрената сигурност Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Ядрена сигурност" с преп. на англ. език - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800