Заместник-декан по учебната работа
Финансово-счетоводен факултет

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник [от 11.2.2020 г. до 25.2.2020 г.] 18.30 - 21.00 1039 Финансово-счетоводни системи в публичния сектор Счетоводство със спец. "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л вторник [от 10.3.2020 г. до 7.4.2020 г.] 18.30 - 21.00 1039 Финансово-счетоводни системи в публичния сектор Счетоводство със спец. "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л вторник [от 21.4.2020 г. до 5.5.2020 г.] 18.30 - 21.00 1039 Финансово-счетоводни системи в публичния сектор Счетоводство със спец. "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л четвъртък 07.15 - 10.30 2030 Счетоводство Администрация и управление бакалаври редовно 235 23500
Л събота 9.00 - 12.15 5022 Теории, системи и школи в счетоводството Счетоводство - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л събота 9.00 - 12.15 5022 Теории, системи и школи в счетоводството Счетоводство - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800