Декан
Факултет "Приложна информатика и статистика"
Ръководител катедра
Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
27.5.2019 г. 12.00 - 14.00 2013 Бизнес интелигентни системи Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 169
27.5.2019 г. 14.00 - 16.00 2067 Бизнес интелигентни системи Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
27.5.2019 г. 16.00 - 18.00 2067 Системи за интелигентен анализ и подпомагане на управлението Електронно управление - 2 сем. редовно магистър 38
27.5.2019 г. 18.00 - 20.00 2067 Бизнес интелигентни системи Дигитален маркетинг - 2 сем. редовно магистър 68