Ръководител катедра
Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 17.5.2021 г. 11.00 - 13.00 2029 Бизнес интелигентни системи Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 189
лятна редовна 17.5.2021 г. 13.00 - 15.00 2029 Бизнес интелигентни системи Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 132
лятна редовна 17.5.2021 г. 16.00 - 17.00 2067 Бизнес интелигентни системи и аналитични средства за извличане на знания Големи данни и изкуствен интелект - 2 сем. редовно магистър 38
лятна редовна 18.5.2021 г. 11.00 - 12.00 2065 Преддипломен стаж Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 189
лятна редовна 18.5.2021 г. 12.00 - 13.00 2065 Преддипломен стаж Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 132
лятна поправителна 31.5.2021 г. 16.00 - 17.00 2067 Бизнес интелигентни системи и аналитични средства за извличане на знания Големи данни и изкуствен интелект - 2 сем. редовно магистър 38
лятна поправителна 7.6.2021 г. 11.00 - 13.00 2013 Бизнес интелигентни системи Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 189
лятна поправителна 7.6.2021 г. 13.00 - 14.00 2111 Преддипломен стаж Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 189
лятна поправителна 7.6.2021 г. 14.00 - 16.00 2111 Бизнес интелигентни системи Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 132
лятна поправителна 7.6.2021 г. 16.00 - 17.00 2111 Преддипломен стаж Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 132