Декан
Факултет "Приложна информатика и статистика"
Ръководител катедра
Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Извънредна 15.9.2020 г. 11.00 - 12.15 2061 Бизнес интелигентни системи и големи данни Бизнес информатика - 2 сем. редовно магистър 38
Извънредна 15.9.2020 г. 11.00 - 12.15 2061 Бизнес интелигентни системи Дигитален маркетинг - 2 сем. редовно магистър 68
Извънредна 15.9.2020 г. 11.00 - 12.15 2061 Бизнес интелигентни системи Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 179
Извънредна 15.9.2020 г. 11.00 - 12.15 2061 Бизнес интелигентни системи Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 131
Извънредна 16.9.2020 г. 14.15 - 15.45 2061 Проектиране на информационни системи Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 179