Декан
Факултет "Приложна информатика и статистика"
Ръководител катедра
Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 4.1.2021 г. 12.00 - 14.00 2013 Проектиране на информационни системи Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 189
зимна редовна 4.1.2021 г. 14.00 - 16.00 2013 Проектиране на информационни системи Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 132
зимна редовна 4.1.2021 г. 16.00 - 18.00 2065 Същност и проектиране на бизнес интелигентни системи Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. редовно магистър 38
зимна редовна 4.1.2021 г. 18.00 - 20.00 2009 Бизнес интелигентни системи Дигитален маркетинг - 2 сем. редовно магистър 68
зимна редовна 4.1.2021 г. 18.00 - 20.00 2009 Информационни системи и дигитална трансформация Дигитална икономика - 2 сем. редовно магистър 18
зимна редовна 7.1.2021 г. 12.00 - 14.00 4007 Бизнес комуникации Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 132
зимна редовна 7.1.2021 г. 16.00 - 18.00 2067 Дигитална трансформация Големи данни и изкуствен интелект - 2 сем. редовно магистър 38
зимна редовна 7.1.2021 г. 16.00 - 18.00 2067 Бизнес интелигентни системи и големи данни Бизнес информатика - 2 сем. редовно магистър 38
зимна редовна 8.1.2021 г. 16.00 - 18.00 2065 Бизнес общуване, управление на колективи и представяне на знания Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. редовно магистър 38
зимна редовна 16.1.2021 г. 9.00 - 11.00 Бизнес интелигентни системи Дигитален маркетинг с преп. на англ. език - 2 сем. дистанционно магистър 68