Декан
Факултет "Приложна информатика и статистика"
Ръководител катедра
Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
27.5.2019 г. 12.00 - 14.00 2013 Бизнес интелигентни системи Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 169
27.5.2019 г. 14.00 - 16.00 2067 Бизнес интелигентни системи Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
27.5.2019 г. 16.00 - 18.00 2067 Системи за интелигентен анализ и подпомагане на управлението Електронно управление - 2 сем. редовно магистър 38
27.5.2019 г. 18.00 - 20.00 2067 Бизнес интелигентни системи Дигитален маркетинг - 2 сем. редовно магистър 68
10.6.2019 г. 16.00 - 18.00 2067 Бизнес интелигентни системи Дигитален маркетинг - 2 сем. редовно магистър 68
10.6.2019 г. 16.00 - 18.00 2067 Системи за интелигентен анализ и подпомагане на управлението Електронно управление - 2 сем. редовно магистър 38
17.6.2019 г. 14.00 - 15.00 2067 Бизнес общуване, управление на колективи и предствяне на знания Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. редовно магистър 38
17.6.2019 г. 14.00 - 16.00 2067 Бизнес интелигентни системи Дигитален маркетинг - 2 сем. редовно магистър 68
17.6.2019 г. 14.00 - 16.00 2067 Въведение в програмирането Дигитална икономика - 2 сем. редовно магистър 18
17.6.2019 г. 14.00 - 15.00 2067 Информационни системи и информационен мениджмънт Електронно управление - 2 сем. редовно магистър 38
17.6.2019 г. 14.00 - 15.00 2067 Бизнес интелигентни системи и големи данни Бизнес информатика - 2 сем. редовно магистър 38
17.6.2019 г. 15.00 - 16.00 2067 Системи за интелигентен анализ и подпомагане на управлението Електронно управление - 2 сем. редовно магистър 38
17.6.2019 г. 15.00 - 16.00 2067 Същност и проектиране на бизнес интелигентни системи Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. редовно магистър 38
18.6.2019 г. 11.00 - 13.00 2013 Бизнес интелигентни системи Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
18.6.2019 г. 11.00 - 13.00 2013 Бизнес интелигентни системи Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 169
24.6.2019 г. 13.00 - 14.00 2013 Бизнес интелигентни системи Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 169
24.6.2019 г. 13.00 - 14.00 2013 Бизнес интелигентни системи Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
24.6.2019 г. 14.00 - 15.00 2013 Проектиране на информационни системи Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 169
24.6.2019 г. 14.00 - 15.00 2013 Проектиране на информационни системи Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
25.6.2019 г. 9.00 - 10.00 П035 Бизнес комуникации Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 137