ЕТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА СИСТЕМАТА ОТ ИЗТОЧНИЦИ НА ОБЛИГАЦИЯ В НИКОМАХОВАТА ЕТИКА НА АРИСТОТЕЛ И НЕЙНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ РИМСКОПРАВНАТА ДОКТРИНА И РОМАНИСТИЧНАТА ТРАДИЦИЯ

Статията е публикувана в сборника със статии от Осмата национална конференция по етика на тема “Етиката в българската правна система”, проведена на 29 – 30 ноември 2012 г.

пълен текст

ktanev eticheski osnovi1 (2)

МЕТОДЪТ НА ПРАВНОИСТОРИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ В СВЕТЛИНАТА НА АНАЛИЗА НА СТАРОБЪЛГАРСКИТЕ ПРАВНИ ПАМЕТ-НИЦИ ОТ СТЕФАН САВОВ БОБЧЕВ

Авторът се представя като учен позитивист, който приема националната традиция (в конкретния случай на народата или расата на славяните) за материалноправен носител на правото. В този му възглед се вижда влиянието на немската историческа школа чрез руските ù адепти.

 

Виж пълният текст в

art KT metodat na Bobchev final f (2)

COLLEGAE ET AMICI CARI THEODOR PIPERKOV IN MEMORIAM

Nemo parum diu vixit, qui virtutis perfectæ perfecto functus est munere (Cicero)

 

На 17.12.2013 почина Теодор Пиперков по време на лекцията си. Трудно е да се сбогуваш с приятел, с който не си довършил разговора си, а е още по-трудно да се откъснеш от разказ, който си слушал внимателно и който си очаквал дълго. Нашият Тео ни остави толкова много, взимайки за себе си толкова малко.

 

Скъпи мой учителю, докато се мъча с някой от старите текстове, които заедно четяхме или разказвам нещо на нашите студенти се опитвам да чуя твоя коментар, твоя въпрос, твоята критика и тогава продължава историята, започната от теб преди толкова време. Разговорите ни винаги бяха кратки, макар и да продължаваха с часове, времето беше миг, макар и да обхващаше хиляди години. Както и при старите учители твоята чиста интерпретация остана за нас по-верен и по-елегантен критерий за същността на правото, отколкото написаният текст в учебника или закона.

 

Днес си спомням и твоя разказ за дългия живот на Полибий, умрял изправен на коня си, защото си оставал онзи предводител на конницата, който бил на младини, защото ти винаги казваше: „важно е плаването, а не живота – Navigare necesse est, vivere non est necesse!“.

 

ULTIMUM VALE, MAGISTER, SEMPER FELIX, SEMPER VICTOR!

Изграждането на отговорността между понятието за вина и риск

Статията е основана на доклад, изнесен на годишната конференция на ЮФ, УНСС, 2012
пълен текст
responsibility
Ключови думи: вина; риск; обективна отговорност; custodia; Rechtsgeschäfte; Haftung;римско право; отговроност; causa
Изграждането на отговорността между понятието за вина и риск
Римското право не предоставя общ термин за понятието отговорност, както днес това е обичайна структурна на правните системи. Нашите термини са сами по себе си резултат от генерализирани наименования на формални актове от римския период, така как-то англ. термин идва „насрещна-, en face-sponsio”, означаващ пандектния термин die Haftung.
В Древния Рим подобен термин дори и не е необходим, тъй като неговата функция се описва с термини за вина, риск и обективна отговорност custodia. На практика това означава, че от гледна точка на съвременната Rechtsgeschäfte, ние би трябвало да имаме съвсем различна проекция на древните облигации. Там проблемът се е състоял или до облигации, произтичащи от формални актове или до признаването на правно стойност на ограничен кръг от неформални актове. Днешните различаващи се термини на вина и риск, като резултат от тази особеност, често се сближават и припокриват в Античност-та, въпреки, че все пак запазват различната си функция. Същественият въпрос в античните процеси, както, между другото и в днешните, е било съществуването на облигация, дължима от ответника, бил съдоговорител или нарушител, делинквент. Обратната хипотеза, би била, нейното отхвърляне пред вид хипотезата за квалификация при неочаквана сила – т. н. божествен акт. Ergo в хипотезата на действителна или презумирана вина, винаги трябва да се разглежда ответника като осъден да обезщети ищеца, както и в случаите на обективна отговорност и за разлика от горния случай, възражението му следва да бъде отхвърлено.
Независимо от това в средата на II в. на н. е. общият термин за облигация и нейните източници се конструират, започвайки с общото разбиране за отговорността, която като работна хипотеза може да бъде свързана с термина causa.
Ключови думи: вина, риск, обективна отговорност, custodia, Rechtsgeschäfte, aftung, римско право, отговорност causa.

Добре дошли в моя блог

Welcome to UNWE Blogs. Това е моят блог. Тук можете да намерите информация за научноизследователската и преподавателската ми дейност. Очаквам вашите коментари, мнения или критики към направените публикации