Директор
Научноизследователски междууниверситетски център за изучаване на римското право и романистичната традиция
Константин Веселинов Танев

Доц. д-р Константин Веселинов Танев

Служебен E-mail: konstantin.tanev@unwe.bg
Личен E-mail: konstantin.tanev@gmail.com
Телефон: (02) 8195 676
Кабинет: 1098
Консултации: понеделник10-14