Директор
Институт по предприемачество
Кирил Асенов Тодоров

Проф. д.ик.н. Кирил Асенов Тодоров

Заслужил професор на УНСС
Служебен E-mail: ktodorov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 545
Кабинет: 1091

2015 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 01
Място на провеждане: Бандар Сери Бегаван
Организатор: Форум „Азия-Европа“ (AСEM)
Автор/и: Кирил Тодоров
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 0-0
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 5
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 5
Наименование на научния форум: ASEM Entrepreneurship Workshop on Fostering Entrepreneurship in Higher Education
Тема: How to Encourage Creativity, Proactiveness, and Motivation for Entrepreneurship among University Students
Забележка: n.a.

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 01
Наименование: Wissenstransfer über die Folgen und Heraus-forderungen der Integration von EU-Schlüsseltechnologien (Key Enabling Technolo-gies) in die industrielle Produktion für den Donauraum (DanKETwork)
Ръководител: Dr. Christoph Zanker
Колектив: Kiril Todorov, Kostadin Kolarov, Marko Mladineo, Jasna Prester, Said Saman, Vasili Apostol, Janos Egert, Ilona Papp, Laszlo Vasa, Bojan Lalic, Iztok Palčič, Annette Braun, Petra Jung Erceg, Oliver Som, Christoph Zanker
Описание: Developing project proposals for different national, inter-regional (e. g. INTERREG, IPA) and EU-programmes and calls (e. g. Horizon 2020, COSME). These proposals will refer to concrete joint pilot adoption projects and to studies contributing to the
Начало (година): 2015
Начало (месец): 10
Край (година): 2016
Край (месец): 10
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Подготовка на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 01
Наименование: Business Transformation of SME's through open innovation and development networks
Ръководител: Suvi Konsti-Laakso
Колектив: екип от изследователи от Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП), Техническия университет на Лаппеенранта, Финландия, Трирски университет, Германия, „Студио Чентро Венето“, Италия, Университет „Йосиф Щросмайер“ в
Описание: The project aims at advance uptake of open innovation practices in SME´s. Open innovation refers to systematic use of networking in business transformation and development. In addition to location- and sector –based SME clusters, this project reaches
Година на подаване: 2015
Месец на подаване: 4
Вх. №: 690969
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Подготовка на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 02
Наименование: Youth Entrepreneurship Joint Upgrading and Mobility Project
Ръководител: Кирил Тодоров
Колектив: Кирил Тодоров, Rodrigo Varela, Natalija Covvo, Charalambos Samantzis, Костадин Коларов, Емилия Малинова, Бранимир Йорданов, Родриго Варела, Наталия Цовво
Описание: проект за младежки обмен (млади предприемачи) по програма „Еразъм “, ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, съвместно с Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП), Клуба на младия и
Година на подаване: 2015
Месец на подаване: 9
Вх. №: 570172-EPP-1-2015-2-BG-EPPKA2-CBY-ACPALA
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Подготовка на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 02
Наименование: Youth Entrepreneurship Joint Upgrading and Mobility Project
Ръководител: Кирил Тодоров
Колектив: Кирил Тодоров, Rodrigo Varela, Natalija Covvo, Charalambos Samantzis, Костадин Коларов, Емилия Малинова, Бранимир Йорданов, Родриго Варела, Наталия Цовво
Описание: проект за младежки обмен (млади предприемачи) по програма „Еразъм “, ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, съвместно с Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП), Клуба на младия и
Година на подаване: 2015
Месец на подаване: 9
Вх. №: 570172-EPP-1-2015-2-BG-EPPKA2-CBY-ACPALA
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 4
Място на провеждане: гр. Сандански (България) и о-в Корфу (Гърция)
Организатор: Катедра „Туризъм”, СФ на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград
Автор/и: Кирил Тодоров, Емилия Малинова, Костадин Коларов
Процент участие в съавторство: 33
Брой страници от-до: 20-25
Дата на провеждане: 16.10.2014
Дата на публикуване: 15.10.2014
Наименование на научния форум: Международен туристически форум „СПА и Вино”
Тема: Opportunities for Proactive Entrepreneurial Behaviour of Small Wine Producers in International Business Environment: the Example of the Valley of Struma River
Забележка: публикацията е на английски език

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 59
Място на провеждане: Дъблин
Организатор: International Council for Small Business
Автор/и: Kiril Todorov
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1012-1014
Дата на провеждане: 11.06.2014
Дата на публикуване: 10.06.2014
Наименование на научния форум: 59th ICSB World Conference 'Entrepreneurship & Sustainablity'
Тема: Entrepreneurial Improvisation in Global, Multicultural Environment: Balancing on Wire
Забележка: публикувано е само резюмето на доклада

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Организиране на семинар на тема „Успешно поведение на предприемачите, мениджърите и фирмите в международна (глобална), мултикултурна бизнес среда: възможности за българския бизнес“.
Брой: 1

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Организиране на семинар на тема „Как да развием потенциала на младите хора в университетите и ги подготвим и мотивираме за успешен бизнес и кариера в международна, мултикултурна среда“ на г-жа Мади Шарма (международен предприемач, основател на „Мади
Брой: 1

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Организиране на семинар на тема "Глобалният предприемач и обучението по бизнес и предприемачество в университетите: Как да ги срещнем?" на проф. Робърт Б. Хисрич (предприемач, директор на Център за глобално предприемачество „Уолкър“, Училище за глоб
Брой: 1

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Организиране на Шеста международна конференция "Entrepreneurial/Managerial Innovative Strategies and Behaviour in Global Multicultural Environment"
Брой: 1

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 6
Място на провеждане: Несебър
Организатор: Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството
Роля в проявата /доказателства за участие/: Председател на Организационния комитет
Дата на провеждане: 09.09.2014
Наименование на научния форум: Entrepreneurial/Managerial Innovative Strategies and Behaviour in Global Multicultural Environment
Забележка:

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 59
Място на провеждане: Дъблин
Организатор: International Council for Small Businesss
Роля в проявата /доказателства за участие/: Member of the International Committee
Дата на провеждане: 11.06.2014
Наименование на научния форум: 59th ICSB World Conference 'Entrepreneurship & Sustainablity'
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : C5-325431 – 3Е ІІІ
Наименование: Еразъм за млади предприемачи
Ръководител: Mr Giuseppe Nardiello
Колектив: експерти от Prodest s.c.a.r.l. (Italy), Ayuntamiento de Alzira (Spain), South Nottingham College of Further Education (United Kingdom), FH Joanneum Gesellschaft m.b.h. (Austria), BAMDE (Bulgaria), Latvian Business Women Association
Описание: Обмяна на опит и обучение на млади предприемачи чрез работа при предприемачи-домакини
Начало: 01.02.2013
Край: 31.01.2015
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : 342378_DLR
Наименование: Wissenstransfer über die Folgen und Herausforderungen der Integration vo EU-Schlüsseltechnologien (Key Enabling Technologies) in die industrielle Produktion für den Donauraum (DanKETwork)
Ръководител: Dr. Christoph Zanker
Колектив: Kiril Todorov, Kostadin Kolarov, Marko Mladineo, Jasna Prester, Said Saman, Vasili Apostol, Janos Egert, Ilona Papp, Laszlo Vasa, Bojan Lalic, Iztok Palčič, Annette Braun, Petra Jung Erceg, Oliver Som, Christoph Zanker
Описание: Bekanntmachung zur Förderung eines Ideenwettbewerbs zum Auf- und Ausbau innovativer FuE-Netzwerke mit Partnern in Donauanrainerstaaten
Начало: 01.11.2013
Край: 30.11.2014
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Подготовка на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : 1
Наименование: Energizing Youth Co-operation in Black Sea Countries
Ръководител: Бранимир Йорданов
Колектив: членове на Клуба на младия и иновативен предприемач
Описание: The project is aimed at establishing and energizing a tangible network of youth organizations (clubs, association) from the Black Sea region countries and through a web-based platform for their interaction to facilitate the process of their interacti
Дата на подаване: 31.12.2014
Вх. №: n/a
Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 - 42/2009

Наименование: Управление на процеса на приемственост и унаследяване на бизнеса в българските прадприятия

Ръководител: проф. д.ик.н. Кирил Асенов Тодоров

Колектив: доц. д-р Костадин Коларов; доц. д-р Емил Папазов; доц. д-р Люба Михалкова; гл.ас.д-р Илия Керезиев, ас. д-р Мария Василска; ас. Даниела Цвяткова; Йорданка Иванова; Асен Асенов

Описание: научно изследване за процеса на приемственост и унаследяване на бизнеса в българските предприятия

Начало: 15.07.2009

Край: 10.12.2011

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)

Наименование: Аутсорсинг: предпоставки и развитие

Автор/и: проф. д-р Маргарита Харизанова, УНСС

Доказателство: "Годишник и научни трудове" УНСС - 22.10.2011

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Конкурс за научно звание "доцент" по научна специалност 05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното производство

Автор/и: Петър Никифоров Горненски

Доказателство: Конкурс за научно звание "доцент" на Петър Никифоров Горненски - Стопански факултет на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: „Внедряването на международните стандарти за качество и безопасност на храните като условие за интеграция на МСП от хранителната индустрия в европейския пазар”

Автор/и: доц. д-р Жельо Дечев Владимиров

Доказателство: Конкурс за получаване на научната степен „доктор на икономическите науки” по научна специалност 05.02.20 Социално управление, СУ "Климент Охридски"

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Подготовка на международен проект (бр. проекти)

Номер : BG051PO001-7.0.01-0136

Наименование: Формиране на конкурентно поведение на МСП в международна бизнес среда чрез развитие на човешкия потенциал и партньорството

Ръководител: проф. д.ик.н. Кирил Асенов Тодоров

Колектив: експерти от УНСС, БАРМП, ББКМ, ТКСИ

Описание: Общите цели на проекта са подобряване на човешкия капитал, повишаване на производителността, и формирането на конкурентно поведение в интернационална среда в българските машиностроителни МСП

Дата на подаване: 30.09.2011

Вх. №: BG051PO001-7.0.01-0136

Забележка: Водещ партньор БАРМП

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Kiril Todorov, Kostadin Kolarov and David Smallbone

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Promoting Cross-border Entrepreneurship in Bulgaria: A Case for Policy Treatment?

Име на списание/издателство: Handbook Of Research On Entrepreneurship Policies In Central And Eastern Europe / Edward Elgar

Място на публикуване: Cheltenham, United Kingdom

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 45-64

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Banja Luka

Организатор: Faculty of Economics, University of Banja Luka

Автор/и: Emil Papazov, Iliya Kereziev, Kiril Todorov, Kostadin Kolarov

Процент участие в съавторство: 25

Брой страници от-до: 254-263

Дата на провеждане: 27.10.2011

Дата на публикуване: 23.02.2012

Наименование на научния форум: Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies: A Review of Current Policy Approaches

Тема: Managing Interrelation between Family and Business

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Подготовка на международен проект (бр. проекти)

Номер : INTRA-5109168

Наименование: Entrepreneurs and managers of business networks

Ръководител: Nicola Pascale

Колектив: international

Описание: The final aim of Net-preneurship is to develop and experiment a common strategy to implement innovative enterprises and promote initiatives that can increase the attractiveness and economic value of the SEE area.

Дата на подаване: 25.11.2011

Вх. №: INTRA-5109168

Забележка: Българският партньор е БАРМП

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 661

Място на провеждане: Истамбул

Организатор: Turkish Council of Higher Education

Автор/и: Кирил Тодоров

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 10

Дата на провеждане: 27.05.2011

Дата на публикуване: 27.05.2011

Наименование на научния форум: The International Higher Education Congress: New Trends and Issues (UYK-2011)

Тема: Developing Innovative and Entrepreneurial Behaviour of Universities through Introducing Disciplines, Specialities, Chairs, and Institutes of Entrepreneurship

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Miroslav Pivoda, Frank Hoy, Kiril Todorov, Viktor Vojtko

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Entrepreneurial Tricks and Ethics Surveyed in Different Countries

Име на списание/издателство: International Journal of E-Entrepreneurship and Innovation, Special Issue

Място на публикуване: http://www.igi-global.com/accountresources/complimentarycontent.aspx

Процент участие в съавторство: 25

Брой страници от-до: 46-63

Забележка: К. Тодоров е гост-редактор на специалното издание и автор на предговора на изданието

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : ENT/CIP/09/E/N02S001

Наименование: Entrepreneurial Culture of Young People, and Entrepreneurship Education

Ръководител: Thomas Cooney

Колектив: Thomas Cooney, Rickie Moore, Luca Iandoli, Sascha Kraus, Jennifer Manning

Описание: Създаване на Европейски ресурсен център за казусни изследвания по предприемачество

Начало: 03.01.2010

Край: 30.06.2011

Забележка: Участие в проекта с разработване на казус на българска фирма, преведен и публикуван на пет езика

Година: 2011 - Проява / Дейност

Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)

Номер : 4

Място на провеждане: България

Организатор: БАРМП, ИРП при УНСС

Роля в проявата /доказателства за участие/: Ръководител на програмния комитет

Дата на провеждане: 03.06.2012

Наименование на научния форум: European Entrepreneurship in the Globalizing Economy: Preparation of New Generation of Entrepreneurs and Business Leaders

Забележка: Подготовката на конференцията стартира през м. октомври 2011

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 - 42/2009

Наименование: Управление на процеса на приемственост и унаследяване на бизнеса в българските предприятия

Ръководител: проф. д.ик.н. Кирил Асенов Тодоров

Колектив: доц. д-р Емил Кръстев Папазов; доц. д-р Костадин Горанов Коларов; доц. д-р Люба Делчева Михалкова; гл.ас д-р Илия Крумов Керезиев; ас. Даниела Цветанова Цвяткова; н.с. Мария Георгиева Василска; Йорданка Иванова Велева; Асен Валентинов Асенов; Диана И

Описание: научно изследване за процеса на приемственост и унаследаване на бизнеса в българските предприятия

Начало: 15.07.2009

Край: 10.12.2011

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Съвет за улесняване дейността на микропредприятията. Проект за освобождаване на микропредприятията от годишни счетоводни отчети.

Място на провеждане: гр. София

Организатор: Министерство на финансите

Роля в проявата /доказателства за участие/: участник/анализатор

Дата на провеждане: 29.01.2010

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Съвет за улесняване дейността на микропредприятията. Проект за освобождаване на микропредприятията от годишни счетоводни отчети.

Място на провеждане: гр. София

Организатор: Министерство на финансите

Роля в проявата /доказателства за участие/: консултант/анализатор

Дата на провеждане: 22.02.2010

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: проф. д.ик.н. Кирил Тодоров

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Българското предприемачество по време на кризата и като двигател на следкризистното развитие

Име на списание/издателство: Годишник на УНСС, 2010

Място на публикуване: София, Студентски град "Христо Ботев"

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 5 - 25 стр.

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)

Номер : 1

Място на провеждане: Р България - к.к. Боровец

Организатор: БАРМП и ИРП при УНСС

Роля в проявата /доказателства за участие/: Председател на организационният комитет

Дата на провеждане: 08.09.2010

Наименование на научния форум: Европейското предприемачество, като двигател за следкризистното развитие

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: Р България - к.к. Боровец

Организатор: БАРМП и ИРП при УНСС

Автор/и: Кирил Тодоров; Мирослав Пивода; Франк Хой; Виктор Войтко

Процент участие в съавторство: 25

Брой страници от-до: 1 - 20

Дата на провеждане: 08.09.2010

Дата на публикуване: 08.09.2010

Наименование на научния форум: Европейското предприемачество, като двигател за следкризистното развитие

Тема: Креативност и етика на предприемачите в глобална и мултикултурна среда

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)

Номер : 3

Място на провеждане: Словения, Целе

Организатор: Факултет за Търговски и бизнес науки - Целе, Словения

Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на програмен комитет

Дата на провеждане: 18.11.2010

Наименование на научния форум: Знание и бизнеспредизвикателства на глобализацията

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 4

Място на провеждане: Словения, Целе

Организатор: Факултет за Търговски и бизнес науки - Целе, Словения

Автор/и: Кирил Тодоров; Константин Коларов; Илия Керезиев; Йорданка Иванова; Асен Асенов

Процент участие в съавторство: 20

Брой страници от-до: 20

Дата на провеждане: 18.11.2010

Дата на публикуване: 18.11.2010

Наименование на научния форум: Знание и бизнеспредизвикателства на глобализацията

Тема: Управление на унаследяването в българските семейни фирми. Особености, проблеми и предизвикателства

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Стратегически решения за клъстерно базирано развитие на индестрия (на примера на трикотажното производство в Р. България)

Автор/и: Станимир Русинов Милев - РУ "А. Кънчев", катедра "Мениджмънт и бизнес развитие"

Доказателство: рецензент

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Внедряването на международните стандарти за качество и безопасност на храните като условие за интеграция на МСП от хранителната индустрия в европейския пазар"

Автор/и: Жельо Дечев Владимиров - СУ "Климент Охридски"

Доказателство: рецензент

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)

Наименование: Систематизация на основните подходи за стратегически конкурентни предимства в управлението на бизнеса

Автор/и: Цветана Стоянова - кат. "Управление

Доказателство: рецензент

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Управление на аутсорсинга в организацията - клиент (на примера на човешките ресурси)

Автор/и: Маргарита Ц. Харизанова

Доказателство: рецензент

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Проблеми и перспективи на развитието на логистиката в България

Автор/и: Павел Крумов Димитров

Доказателство: рецензент

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 - 15/2008

Наименование: Стратегическите партньорства на българските малки и средни предприятия: проблеми и перспективи

Ръководител: проф. д.ик.н. Кирил Асенов Тодоров

Колектив: Костадин Горанов Коларов, Мария Георгиева Василска, Силвия Димитрова Георгиева, Виолета Костова Костадинова

Описание: Предмет на научното изследване са характерните особености, ползите, проблемите и рисковете от участието на МСП в стратегически съюзи и партньорства, движещите сили за създаването и развитието на такива партньорства, както и мерките за тяхното насърча

Начало: 22.05.2008

Край: 20.02.2010

Забележка: