Директор
Институт по предприемачество
Кирил Асенов Тодоров

Проф. д.ик.н. Кирил Асенов Тодоров

Заслужил професор на УНСС
Служебен E-mail: ktodorov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 545
Кабинет: 1091
Научни интереси: стратегическо управление и корпоративно преструктуриране, предприемачески мениджмънт, управление на растежа, предприемачески съюзи и мрежи