Директор
Институт по предприемачество
Кирил Асенов Тодоров

Проф. д.ик.н. Кирил Асенов Тодоров

Заслужил професор на УНСС
Служебен E-mail: ktodorov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 545
Кабинет: 1091

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник [от 12.2.2019 г. до 30.4.2019 г.] 17.45 - 21.00 3071 Управление на приемствеността и унаследяването във фамилния бизнес - 1 част Предприемачество със спец. "Фамилно предприемачество" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 28 2800
Л сряда 12.30 - 14.00 4055 Корпоративно предприемачество Предприемачество бакалаври редовно 165 16500
Л сряда 14.15 - 15.45 3073 Предприемачество в интернационална бизнессреда Предприемачество бакалаври редовно 165 16500
Л сряда [от 13.2.2019 г. до 8.5.2019 г.] 17.45 - 21.00 3071 Управление на приемствеността и унаследяването във фамилния бизнес - 2 част Предприемачество със спец. "Фамилно предприемачество" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 28 2800
Л четвъртък 10.45 - 14.00 2005 Основи на предприемачеството Икономика и бизнес бакалаври редовно 183 Осн.на предпр.1
Л четвъртък 10.45 - 14.00 2005 Основи на предприемачеството Икономика и бизнес бакалаври редовно 184 Осн.на предпр.1
Л четвъртък 10.45 - 14.00 2005 Основи на предприемачеството Икономика и бизнес бакалаври редовно 185 Осн.на предпр.1
Л четвъртък 10.45 - 14.00 2005 Основи на предприемачеството Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 186 Осн.на предпр.1
Л четвъртък 10.45 - 14.00 2005 Основи на предприемачеството Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 187 Осн.на предпр.1
Л четвъртък 10.45 - 14.00 2005 Основи на предприемачеството Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 188 Осн.на предпр.1
Л четвъртък 10.45 - 14.00 2005 Основи на предприемачеството Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 180 Осн.на предпр.1
Л четвъртък 10.45 - 14.00 2005 Основи на предприемачеството Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 181 Осн.на предпр.1
Л четвъртък 10.45 - 14.00 2005 Основи на предприемачеството Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 182 Осн.на предпр.1
Л четвъртък 14.15 - 17.30 2007 Основи на предприемачеството Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 128 Осн.на предпр.2
Л четвъртък 14.15 - 17.30 2007 Основи на предприемачеството Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 129 Осн.на предпр.2
Л четвъртък 14.15 - 17.30 2007 Основи на предприемачеството Приложна информатика,комуникации и иконометрия бакалаври редовно 189 Осн.на предпр.2
Л четвъртък 14.15 - 17.30 2007 Основи на предприемачеството Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 100 Осн.на предпр.2
Л четвъртък 14.15 - 17.30 2007 Основи на предприемачеството Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 101 Осн.на предпр.2
Л четвъртък 14.15 - 17.30 2007 Основи на предприемачеството Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 102 Осн.на предпр.2