Директор
Институт за развитие на предприемачеството
Кирил Асенов Тодоров

Проф. д.ик.н. Кирил Асенов Тодоров

Заслужил професор на УНСС
Служебен E-mail: ktodorov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 545
Кабинет: 1091

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 12.30 - 14.00 4055 Мениджмънт на растежа Предприемачество бакалаври редовно 143 14300
Л вторник 14.15 - 15.45 4055 Арт и креативно предприемачество Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 150 АКП
Л вторник 14.15 - 15.45 4055 Арт и креативно предприемачество Предприемачество бакалаври редовно 165 АКП
Л вторник 14.15 - 15.45 4055 Арт и креативно предприемачество Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 150 АКП
Л вторник 17.45 - 21.00 3071 Лидерство във фамилния бизнес Предприемачество със спец. "Фамилно предприемачество" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800