Директор
Институт по предприемачество
Кирил Асенов Тодоров

Проф. д.ик.н. Кирил Асенов Тодоров

Заслужил професор на УНСС
Служебен E-mail: ktodorov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 545
Кабинет: 1091

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 14.15 - 15.45 4055 Арт и креативно предприемачество Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 152 15200
Л вторник 14.15 - 15.45 4055 Арт и креативно предприемачество Предприемачество бакалаври редовно 151 15100
Л вторник 14.15 - 15.45 4055 Арт и креативно предприемачество Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 152 15200
Л вторник 16.00 - 17.30 4055 Мениджмънт на растежа Предприемачество бакалаври редовно 165 16500
Л вторник 17.45 - 21.00 3071 Лидерство във фамилния бизнес Предприемачество със спец. "Фамилно предприемачество" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800