Директор
Институт по предприемачество
Кирил Асенов Тодоров

Проф. д.ик.н. Кирил Асенов Тодоров

Заслужил професор на УНСС
Служебен E-mail: ktodorov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 545
Кабинет: 1091

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 17.45 - 21.00 3071 Управление на приемствеността и унаследяването във фамилния бизнес - 2 част Предприемачество със спец. "Фамилно предприемачество" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 28 2800
Л вторник 14.15 - 15.45 2013 Корпоративно предприемачество Предприемачество бакалаври редовно 143 14300
Л вторник 16.00 - 17.30 2013 Предприемачество в интернационална бизнессреда Предприемачество бакалаври редовно 143 14300
Л вторник 17.45 - 21.00 3071 Управление на приемствеността и унаследяването във фамилния бизнес - 1 част Предприемачество със спец. "Фамилно предприемачество" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 28 2800
Л петък 14.15 - 15.45 2030 Основи на предприемачеството Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 126 Основи на предпр2
Л петък 14.15 - 15.45 2030 Основи на предприемачеството Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 127 Основи на предпр2
Л петък 14.15 - 15.45 2030 Основи на предприемачеството Приложна информатика,комуникации и иконометрия бакалаври редовно 179 Основи на предпр2
Л петък 14.15 - 15.45 2030 Основи на предприемачеството Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 117 Основи на предпр2
Л петък 14.15 - 15.45 2030 Основи на предприемачеството Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 118 Основи на предпр2
Л петък 16.00 - 17.30 2005 Основи на предприемачеството Икономика и бизнес бакалаври редовно 173 Основи на предпр1
Л петък 16.00 - 17.30 2005 Основи на предприемачеството Икономика и бизнес бакалаври редовно 174 Основи на предпр1
Л петък 16.00 - 17.30 2005 Основи на предприемачеството Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 176 Основи на предпр1
Л петък 16.00 - 17.30 2005 Основи на предприемачеството Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 177 Основи на предпр1
Л петък 16.00 - 17.30 2005 Основи на предприемачеството Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 178 Основи на предпр1
Л петък 16.00 - 17.30 2005 Основи на предприемачеството Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 170 Основи на предпр1
Л петък 16.00 - 17.30 2005 Основи на предприемачеството Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 171 Основи на предпр1