Директор
Институт по предприемачество
Кирил Асенов Тодоров

Проф. д.ик.н. Кирил Асенов Тодоров

Заслужил професор на УНСС
Служебен E-mail: ktodorov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 545
Кабинет: 1091

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
28.5.2019 г. 16.00 - 18.00 3071 Управление на приемствеността и унаследяването във фамилния бизнес - 1 част Предприемачество със спец. "Фамилно предприемачество" - 2 сем. редовно магистър 28
30.5.2019 г. 16.00 - 18.00 3071 Управление на приемствеността и унаследяването във фамилния бизнес - 2 част Предприемачество със спец. "Фамилно предприемачество" - 2 сем. редовно магистър 28
3.6.2019 г. 16.00 - 16.45 ТЦ Основи на предприемачеството Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 180
3.6.2019 г. 16.00 - 16.45 ТЦ Основи на предприемачеството Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 181
3.6.2019 г. 16.00 - 16.45 ТЦ Основи на предприемачеството Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 182
3.6.2019 г. 16.00 - 16.45 ТЦ Основи на предприемачеството Икономика и бизнес редовно бакалавър 184
3.6.2019 г. 16.00 - 16.45 ТЦ Основи на предприемачеството Икономика и бизнес редовно бакалавър 185
3.6.2019 г. 16.00 - 16.45 ТЦ Основи на предприемачеството Икономика и бизнес редовно бакалавър 183
3.6.2019 г. 16.00 - 16.45 ТЦ Основи на предприемачеството Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 186
3.6.2019 г. 16.00 - 16.45 ТЦ Основи на предприемачеството Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 187
3.6.2019 г. 16.00 - 16.45 ТЦ Основи на предприемачеството Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 188
3.6.2019 г. 17.30 - 18.15 ТЦ Основи на предприемачеството Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър 189
3.6.2019 г. 17.30 - 18.15 ТЦ Основи на предприемачеството Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 100
3.6.2019 г. 17.30 - 18.15 ТЦ Основи на предприемачеството Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 101
3.6.2019 г. 17.30 - 18.15 ТЦ Основи на предприемачеството Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 102
3.6.2019 г. 17.30 - 18.15 ТЦ Основи на предприемачеството Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 128
3.6.2019 г. 17.30 - 18.15 ТЦ Основи на предприемачеството Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 129
4.6.2019 г. 13.00 - 16.00 4055 Предприемачество в интернационална бизнессреда Предприемачество редовно бакалавър 165
7.6.2019 г. 13.00 - 16.00 4055 Корпоративно предприемачество Предприемачество редовно бакалавър 165
14.6.2019 г. 16.00 - 18.00 3071 Управление на приемствеността и унаследяването във фамилния бизнес - 1 част Предприемачество със спец. "Фамилно предприемачество" - 2 сем. редовно магистър 28
15.6.2019 г. 12.00 - 14.00 3071 Управление на приемствеността и унаследяването във фамилния бизнес - 2 част Предприемачество със спец. "Фамилно предприемачество" - 2 сем. редовно магистър 28
20.6.2019 г. 12.00 - 16.00 4055 Корпоративно предприемачество Предприемачество редовно бакалавър 165
21.6.2019 г. 12.00 - 16.00 4055 Предприемачество в интернационална бизнессреда Предприемачество редовно бакалавър 165
21.6.2019 г. 8.00 - 8.45 ТЦ Основи на предприемачеството Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 180
21.6.2019 г. 8.00 - 8.45 ТЦ Основи на предприемачеството Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 181
21.6.2019 г. 8.00 - 8.45 ТЦ Основи на предприемачеството Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 182
21.6.2019 г. 8.00 - 8.45 ТЦ Основи на предприемачеството Икономика и бизнес редовно бакалавър 183
21.6.2019 г. 8.00 - 8.45 ТЦ Основи на предприемачеството Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 186
21.6.2019 г. 8.00 - 8.45 ТЦ Основи на предприемачеството Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 187
21.6.2019 г. 8.00 - 8.45 ТЦ Основи на предприемачеството Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 188
21.6.2019 г. 8.00 - 8.45 ТЦ Основи на предприемачеството Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър 189
21.6.2019 г. 8.00 - 8.45 ТЦ Основи на предприемачеството Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 100
21.6.2019 г. 8.00 - 8.45 ТЦ Основи на предприемачеството Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 101
21.6.2019 г. 8.00 - 8.45 ТЦ Основи на предприемачеството Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 102
21.6.2019 г. 8.00 - 8.45 ТЦ Основи на предприемачеството Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 128
21.6.2019 г. 8.00 - 8.45 ТЦ Основи на предприемачеството Икономика и бизнес редовно бакалавър 184
21.6.2019 г. 8.00 - 8.45 ТЦ Основи на предприемачеството Икономика и бизнес редовно бакалавър 185
21.6.2019 г. 8.00 - 8.45 ТЦ Основи на предприемачеството Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 129