Директор
Институт за развитие на предприемачеството
Кирил Асенов Тодоров

Проф. д.ик.н. Кирил Асенов Тодоров

Заслужил професор на УНСС
Служебен E-mail: ktodorov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 545
Кабинет: 1091

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност Поток
22.1.2018 г. 13.00 - 16.00 4055 Мениджмънт на растежа Предприемачество 143
23.1.2018 г. 13.00 - 16.00 4055 Арт и креативно предприемачество Предприемачество 165
23.1.2018 г. 13.00 - 16.00 4055 Арт и креативно предприемачество Интелектуална собственост и бизнес 150
23.1.2018 г. 13.00 - 16.00 4055 Арт и креативно предприемачество Творчески индустрии и бизнес 150
24.1.2018 г. 16.00 - 18.00 3071 Лидерство във фамилния бизнес Предприемачество със спец. "Фамилно предприемачество" - 2 сем. 28