Директор
Институт по предприемачество
Кирил Асенов Тодоров

Проф. д.ик.н. Кирил Асенов Тодоров

Заслужил професор на УНСС
Служебен E-mail: ktodorov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 545
Кабинет: 1091

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
1.6.2018 г. 9.00 - 12.00 2009 Основи на предприемачеството Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 170
1.6.2018 г. 9.00 - 12.00 2009 Основи на предприемачеството Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 171
1.6.2018 г. 9.00 - 12.00 2009 Основи на предприемачеството Икономика и бизнес редовно бакалавър 173
1.6.2018 г. 9.00 - 12.00 2009 Основи на предприемачеството Икономика и бизнес редовно бакалавър 174
1.6.2018 г. 9.00 - 12.00 2009 Основи на предприемачеството Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 176
1.6.2018 г. 9.00 - 12.00 2009 Основи на предприемачеството Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 177
1.6.2018 г. 9.00 - 12.00 2009 Основи на предприемачеството Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 178
2.6.2018 г. 9.00 - 12.00 2009 Основи на предприемачеството Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 117
2.6.2018 г. 9.00 - 12.00 2009 Основи на предприемачеството Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 118
2.6.2018 г. 9.00 - 12.00 2009 Основи на предприемачеството Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър 179
2.6.2018 г. 9.00 - 12.00 2009 Основи на предприемачеството Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 126
2.6.2018 г. 9.00 - 12.00 2009 Основи на предприемачеството Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 127
4.6.2018 г. 16.00 - 18.00 3071 Управление на приемствеността и унаследяването във фамилния бизнес - 1 част Предприемачество със спец. "Фамилно предприемачество" - 2 сем. редовно магистър 28
7.6.2018 г. 13.00 - 17.00 4055 Предприемачество в интернационална бизнессреда Предприемачество редовно бакалавър 143
8.6.2018 г. 16.00 - 18.00 3071 Управление на приемствеността и унаследяването във фамилния бизнес - 2 част Предприемачество със спец. "Фамилно предприемачество" - 2 сем. редовно магистър 28
17.6.2018 г. 12.00 - 15.00 2013 Корпоративно предприемачество Предприемачество редовно бакалавър 143