Директор
Институт по предприемачество
Кирил Асенов Тодоров

Проф. д.ик.н. Кирил Асенов Тодоров

Заслужил професор на УНСС
Служебен E-mail: ktodorov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 545
Кабинет: 1091

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
23.1.2019 г. 16.00 - 18.00 3071 Лидерство във фамилния бизнес Предприемачество със спец. "Фамилно предприемачество" - 2 сем. редовно магистър 28
29.1.2019 г. 13.00 - 16.00 4055 Арт и креативно предприемачество Предприемачество редовно бакалавър 151
29.1.2019 г. 13.00 - 16.00 4055 Арт и креативно предприемачество Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 152
29.1.2019 г. 13.00 - 16.00 4055 Арт и креативно предприемачество Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 152
30.1.2019 г. 16.00 - 18.00 3071 Лидерство във фамилния бизнес Предприемачество със спец. "Фамилно предприемачество" - 2 сем. редовно магистър 28
31.1.2019 г. 14.00 - 18.00 4055 Мениджмънт на растежа Предприемачество редовно бакалавър 165
5.2.2019 г. 13.00 - 16.00 4055 Арт и креативно предприемачество Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 152
5.2.2019 г. 13.00 - 16.00 4055 Арт и креативно предприемачество Предприемачество редовно бакалавър 151
5.2.2019 г. 13.00 - 16.00 4055 Арт и креативно предприемачество Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 152
6.2.2019 г. 13.00 - 16.00 4055 Мениджмънт на растежа Предприемачество редовно бакалавър 165