Director
Institute of Entrepreneurship Development

Kiril Asenov Todorov

Prof. D.Sc.(Econ.) Kiril Asenov Todorov

Professor Emeritus of UNWE

Department: Entrepreneurship

Faculty: Business

E-mail E-mail: ktodorov@unwe.bg

Phone number Phone: (02) 8195 545

Office Office: 1091


Добре дошли в моя блог

Блоговете на преподавателите в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) са изградени на модерна, академична и комуникационна платформа.

Тук можете да намерите информация за научноизследователската и преподавателската ми дейност.

Блоговете на УНСС – UNWE Blogs.

Катедра „Предприемачество” е създадена да осигурява методично учебния процес по предприемачество в УНСС с оглед изграждането на високо подготвени предприемачи и мениджъри в динамична бизнес среда – включително международна, мултикултурна.

Съставът на катедрата включва както млади, с потенциал за развитие преподаватели, така и кадри с много опит в преподаването, изследванията и консултирането в областта на предприемачеството и дребния бизнес – един професор, трима доценти, и асистенти (двама от тях доктори). Някои от тях заемат важни позиции в наши и международни организации, подкрепящи предприемачеството.