Председател
Общо събрание
Директор
Научноизследователски център за социални изследвания, иновации и развитие на човешките ресурси
Ръководител катедра
Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 14.15 - 17.30 3008 Икономика на труда Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 105 10500
Л понеделник 17.45 - 21.00 5006 Инвестиции в човешкия капитал Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л вторник 10.45 - 14.00 2019 Икономика на труда Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 104 10400
Л вторник 14.15 - 17.30 2006 Икономика на труда Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 103 10300
Л сряда 09.00 - 12.15 3034 Демография Застраховане и социално дело бакалаври редовно 171 17100
Л сряда 09.00 - 12.15 3034 Демография Икономика на човешките ресурси бакалаври редовно 171 17100
Л четвъртък 09.45 - 12.15 3037 Организация на пенсионните фондове Застраховане и социално дело бакалаври редовно 161 16100
Л четвъртък 17.45 - 21.00 5006 Актюерски разчети и инвестиционни портфейли на пенсионните фондове Застраховане и социално дело - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л петък 09.00 - 12.15 3048 Пазар на труда Икономика на човешките ресурси бакалаври редовно 161 16100
Л 6.4.2019 г. 9.00 - 15.00 4042 Пазар на труда Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 7.4.2019 г. 13.00 - 18.00 4042 Пазар на труда Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 4.5.2019 г. - 5.5.2019 г. 9.00 - 17.30 2055 Осигурителни фондове Застраховане и социално дело - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 11.5.2019 г. - 12.5.2019 г. 9.00 - 17.30 2055 Осигурителни фондове Застраховане и социално дело - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 25.5.2019 г. - 26.5.2019 г. 9.00 - 17.30 2055 Осигурителни фондове Застраховане и социално дело - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800