Председател
Общо събрание
Директор
Научноизследователски център за социални изследвания, иновации и развитие на човешките ресурси
Ръководител катедра
Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 14.15 - 17.30 3063 Човешки капитал Икономика на човешките ресурси бакалаври редовно 181 18100
Онлайн занятие » Л 19.9.2020 г. - 20.9.2020 г. 9.00 - 17.30 2111 Актюерски разчети и инвестиционни портфейли на пенсионните фондове Застраховане и социално дело - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 26.9.2020 г. - 27.9.2020 г. 9.00 - 16.45 2029 Пазар на труда Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 3.10.2020 г. - 4.10.2020 г. 9.00 - 16.45 2029 Пазар на труда Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 10.10.2020 г. - 11.10.2020 г. 9.00 - 17.30 4005 Инвестиции в човешкия капитал Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 17.10.2020 г. - 18.10.2020 г. 9.00 - 17.30 4005 Инвестиции в човешкия капитал Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 24.10.2020 г. - 25.10.2020 г. 9.00 - 17.30 2111 Актюерски разчети и инвестиционни портфейли на пенсионните фондове Застраховане и социално дело - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 7.11.2020 г. - 8.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Инвестиции в човешкия капитал Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Онлайн занятие » Л 14.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Пазар на труда Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Онлайн занятие » Л 15.11.2020 г. 9.00 - 12.15 Пазар на труда Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Онлайн занятие » Л 21.11.2020 г. - 22.11.2020 г. 9.00 - 16.45 4004 Демографски основи на застраховането и социалното дело Застраховане и социално дело - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 28.11.2020 г. - 29.11.2020 г. 9.00 - 16.45 2055 Демографски основи на застраховането и социалното дело Застраховане и социално дело - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 5.12.2020 г. 9.00 - 16.45 2055 Демографски основи на застраховането и социалното дело Застраховане и социално дело - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 6.12.2020 г. 9.00 - 16.45 2029 Пазар на труда Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 12.12.2020 г. - 13.12.2020 г. 9.00 - 17.30 4005 Инвестиции в човешкия капитал Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 19.12.2020 г. - 20.12.2020 г. 9.00 - 17.30 2111 Актюерски разчети и инвестиционни портфейли на пенсионните фондове Застраховане и социално дело - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800