Председател
Общо събрание
Директор
Научноизследователски център за социални изследвания, иновации и развитие на човешките ресурси
Ръководител катедра
Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 13.15 - 16.30 3034 Човешки капитал Икономика на човешките ресурси бакалаври редовно 171 17100
Л сряда 17.45 - 21.00 2013 Инвестиции в човешкия капитал Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 2111 Осигурителни фондове Застраховане и социално дело - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л петък 18.30 - 21.00 П035 Пазар на труда Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 11.10.2019 г. 13.30 - 17.30 2055 Демографски основи на застраховането и социалното дело Застраховане и социално дело - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 12.10.2019 г. - 13.10.2019 г. 9.00 - 17.30 2055 Демографски основи на застраховането и социалното дело Застраховане и социално дело - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 19.10.2019 г. - 20.10.2019 г. 9.00 - 17.30 2111 Актюерски разчети и инвестиционни портфейли на пенсионните фондове Застраховане и социално дело - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 2.11.2019 г. - 3.11.2019 г. 9.00 - 17.30 2055 Демографски основи на застраховането и социалното дело Застраховане и социално дело - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 16.11.2019 г. - 17.11.2019 г. 9.00 - 17.30 2111 Актюерски разчети и инвестиционни портфейли на пенсионните фондове Застраховане и социално дело - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 23.11.2019 г. 9.00 - 15.00 3006 Пазар на труда Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 24.11.2019 г. 9.00 - 14.00 3006 Пазар на труда Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 30.11.2019 г. 9.00 - 16.45 3036 Инвестиции в човешки капитал Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 1.12.2019 г. 9.00 - 16.45 3036 Инвестиции в човешки капитал Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 21.12.2019 г. - 22.12.2019 г. 9.00 - 17.30 2111 Актюерски разчети и инвестиционни портфейли на пенсионните фондове Застраховане и социално дело - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800