Председател
Общо събрание
Директор
Научноизследователски център за социални изследвания, иновации и развитие на човешките ресурси
Ръководител катедра
Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
13.1.2020 г. 9.00 - 12.00 3035 Човешки капитал Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 171
14.1.2020 г. 16.00 - 18.00 2013 Инвестиции в човешкия капитал Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
15.1.2020 г. 16.00 - 18.00 2013 Пазар на труда Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
15.1.2020 г. 16.00 - 18.00 2013 Актюерски разчети и инвестиционни портфейли на пенсионните фондове Застраховане и социално дело - 3 сем. редовно магистър 18
17.1.2020 г. 16.00 - 18.00 2029 Осигурителни фондове Застраховане и социално дело - 2 сем. редовно магистър 18
17.1.2020 г. 16.00 - 18.00 2029 Демографски основи на застраховането и социалното дело Застраховане и социално дело - 3 сем. редовно магистър 18
18.1.2020 г. 11.00 - 13.00 4005 Инвестиции в човешки капитал Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
18.1.2020 г. 9.00 - 11.00 4005 Пазар на труда Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
31.1.2020 г. 18.00 - 20.00 4005 Актюерски разчети и инвестиционни портфейли на пенсионните фондове Застраховане и социално дело - 3 сем. редовно магистър 18
31.1.2020 г. 18.00 - 20.00 4005 Инвестиции в човешкия капитал Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
31.1.2020 г. 18.00 - 20.00 4005 Осигурителни фондове Застраховане и социално дело - 2 сем. редовно магистър 18
31.1.2020 г. 18.00 - 20.00 4005 Демографски основи на застраховането и социалното дело Застраховане и социално дело - 3 сем. редовно магистър 18
31.1.2020 г. 18.00 - 20.00 4005 Пазар на труда Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
31.1.2020 г. 18.00 - 20.00 4005 Пазар на труда Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
31.1.2020 г. 18.00 - 20.00 4005 Инвестиции в човешки капитал Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
3.2.2020 г. 16.00 - 18.00 2029 Инвестиции в човешки капитал Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
3.2.2020 г. 16.00 - 18.00 2029 Пазар на труда Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
3.2.2020 г. 16.00 - 18.00 2029 Актюерски разчети и инвестиционни портфейли на пенсионните фондове Застраховане и социално дело - 3 сем. редовно магистър 18
3.2.2020 г. 16.00 - 18.00 2029 Инвестиции в човешкия капитал Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
3.2.2020 г. 9.00 - 11.00 3034 Човешки капитал Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 171