Председател
Общо събрание
Директор
Научноизследователски център за социални изследвания, иновации и развитие на човешките ресурси
Ръководител катедра
Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
25.6.2019 г. 11.00 - 13.00 2005 Икономика на труда Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 103
25.6.2019 г. 11.00 - 13.00 2005 Икономика на труда Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 105
25.6.2019 г. 13.00 - 15.00 3049 Демография Застраховане и социално дело редовно бакалавър 171
25.6.2019 г. 13.00 - 15.00 3049 Демография Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 171
28.6.2019 г. 11.00 - 13.00 3034 Човешки капитал Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 161
28.6.2019 г. 9.00 - 11.00 3034 Икономика на труда Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 104
28.6.2019 г. 9.00 - 11.00 3034 Пазар на труда Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 161
28.6.2019 г. 9.00 - 11.00 3034 Организация на пенсионните фондове Застраховане и социално дело редовно бакалавър 161