Научен секретар
Катедра "Физическо възпитание и спорт"
Лариса Иванова Касабова

Ст.преп. д-р Лариса Иванова Касабова

Служебен E-mail: larissa.kasabova@unwe.bg
Личен E-mail: larissa.kasabova@gmail.com
Телефон: (02) 960 90 75
Кабинет: 3
Консултации: четвъртък 7.30-9.00петък 7.30-9.00

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Kasabova, L., C. Stoyanov,
Заглавие: 0127 INFLUENCE OF ATHLETIC PREPARATION ON THE SPECIFIC QUALITIES OF FEMALE BASKETBALL
Наименование на сборник: 26-th International Congress on Physical Education and Sport Science(ICPESS), Komotini, Grece
Страници от-до: 0127 Abstracts Book – icpess.gr(https://www.icpes.gr/pics/abstract_9_5_2018.pdf)
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Тракийски университет Демокрит, университетския район, Комотини 69100
Място на публикуване (град, държава): Гърция
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: не

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Kasabova, L.
Заглавие: Study of side factors with negative impact on the accuracy of shooting in basketball
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Yearbook of UNWE, 2018, Year LVII, (IISSN PRINT): 1312-5486Q ISSN (ONLINE): 2354-8949Q
Страници от-до: p.247 - 253
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Publiching complex – UNWE, Sofia
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Лариса Касабова
Заглавие: Ефектът от специализираната подготовка върху скоростно-силовите и техническите качества на студентки - баскетболистки
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Спорт и наука
Страници от-до: 105/111
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): НСА
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

Година: 2012 - Проява / Дейност

Предварителна подготовка за участие в състезание

Забележка: мероприяте

Брой: 1

Година: 2012 - Проява / Дейност

Провеждане на спортни мероприятия-спортни празници,турнири

Забележка: мероприятие

Брой: 1

Година: 2012 - Проява / Дейност

Оценка и анализ на резултатите от състезанието

Забележка: мероприятие

Брой: 1

Година: 2012 - Проява / Дейност

Оценка и анализ на резултатите от състезанието

Забележка: мероприятие

Брой: 5

Година: 2011 - Друго

Предварителна подготовка за участие в състезание

Забележка:

Брой: 1

Година: 2011 - Проява / Дейност

Подготовка на международни турнири

Забележка: меропрятие

Брой: 1

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : 12

Място на провеждане: София

Организатор: НСА

Автор/и: Лариса Касабова

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 1-5

Дата на провеждане: 12.04.2011

Дата на публикуване: 12.04.2011

Наименование на научния форум: Спорт, стрес, адаптация

Тема: Влияние на играта баскетбол върху физическата дееспособност при студнтки от УНСС

Забележка: няма

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: интернет

Година: 2010 - Друго

Провеждане на спортни мероприятия-спортни празници,турнири

Забележка: спортен празник

Брой: 1

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2/01.03.2010

Място на провеждане: УНСС

Организатор: катедра "Физическо възпитание и спорт"

Автор/и: ст.пр. Касабова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 6

Дата на провеждане: 19.11.2010

Дата на публикуване: 01.05.2011

Наименование на научния форум: "Съвременни тенденции и проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във ВУ

Тема: "Влияние на играта баскетбол върху физическата дееспособност при студентки от УНСС"

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Подготовка на международни турнири

Забележка: участие в международен студентски турнир - Париж

Брой: 1

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие в международни турнири (на ден)

Забележка: турнир Париж

Брой: 11

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие в международни турнири (на ден)

Забележка: участие в межждународен турнир - София

Брой: 4

Година: 2010 - Проява / Дейност

Предварителна подготовка за участие в състезание

Забележка: участие в международен турнир - София

Брой: 1

Година: 2010 - Проява / Дейност

Оценка и анализ на резултатите от състезанието

Забележка: международни турнири -Париж, София

Брой: 2