Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У вторник 09.00 - 10.30 2110 Управление на операциите Бизнес администрация бакалаври редовно 225 2227
У вторник 10.45 - 12.15 2110 Управление на операциите Бизнес администрация бакалаври редовно 225 2228
Л вторник 12.30 - 15.45 2013 Основи на управлението Администрация и управление бакалаври редовно 234 23400
У сряда 07.20 - 08.50 5009 Управление на операциите Бизнес администрация бакалаври редовно 225 2230
У сряда 09.00 - 10.30 5009 Управление на операциите Бизнес администрация бакалаври редовно 225 2229
Л сряда 12.30 - 14.00 П037 Управление на операциите Бизнес администрация бакалаври редовно 225 22500
Л четвъртък 12.30 - 15.45 2030 Управленски решения и риск Администрация и управление бакалаври редовно 230 УРР
Л четвъртък 12.30 - 15.45 2030 Управленски решения и риск Администрация и управление бакалаври редовно 231 УРР
Л четвъртък 12.30 - 15.45 2030 Управленски решения и риск Администрация и управление бакалаври редовно 232 УРР
Л петък 10.45 - 14.00 2013 Основи на управлението Администрация и управление бакалаври редовно 233 23300
У 20.10.2019 г. 9.00 - 16.45 5022 Управление на операциите Бизнес администрация бакалаври дистанционно 934 9306