Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
13.1.2020 г. 12.00 - 14.00 2005 Управленски решения и риск Администрация и управление редовно бакалавър 230
13.1.2020 г. 12.00 - 14.00 2005 Управленски решения и риск Администрация и управление редовно бакалавър 231
13.1.2020 г. 12.00 - 14.00 2005 Управленски решения и риск Администрация и управление редовно бакалавър 232
13.1.2020 г. 14.00 - 16.00 3006 Управление на операциите Бизнес администрация редовно бакалавър 225
31.1.2020 г. 12.00 - 14.00 2005 Основи на управлението Администрация и управление редовно бакалавър 233
31.1.2020 г. 12.00 - 14.00 2005 Основи на управлението Администрация и управление редовно бакалавър 234
4.2.2020 г. 16.00 - 18.00 2006 Основи на управлението Администрация и управление редовно бакалавър 233
4.2.2020 г. 16.00 - 18.00 2006 Основи на управлението Администрация и управление редовно бакалавър 234
7.2.2020 г. 16.00 - 18.00 2023 Управление на операциите Бизнес администрация редовно бакалавър 225
9.2.2020 г. 9.00 - 11.00 3075 Управленски решения и риск Администрация и управление редовно бакалавър 230
9.2.2020 г. 9.00 - 11.00 3075 Управленски решения и риск Администрация и управление редовно бакалавър 231
9.2.2020 г. 9.00 - 11.00 3075 Управленски решения и риск Администрация и управление редовно бакалавър 232