Любомир Минчев Стефанов

Проф. д-р Любомир Минчев Стефанов

Служебен E-mail: lstefanov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 283; 0887 30 71 80
Кабинет: 2051
Консултации: Вторник, 8,30 - 10,00 Сряда: 16,00 - 17,30
Научни интереси: Икономика на труда; управление на човешките ресурси; управление на разходите за труд и на възнагражденията, социално осигуряване