Научни интереси: Икономика на труда; управление на човешките ресурси; управление на разходите за труд и на възнагражденията, социално осигуряване