Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 10.30 - 13.45 И315 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси бакалаври редовно 181 18100
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 3060 Дизайн на системи за възнаграждения Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 26.9.2020 г. - 27.9.2020 г. 9.00 - 17.30 4005 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 17.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Онлайн занятие » Л 24.10.2020 г. - 25.10.2020 г. 9.00 - 17.30 4005 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 31.10.2020 г. 9.00 - 17.30 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Онлайн занятие » Л 14.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Онлайн занятие » Л 21.11.2020 г. - 22.11.2020 г. 9.00 - 17.30 4005 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800