Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 17.45 - 21.00 4007 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 2111 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л сряда 10.45 - 14.00 3034 Управление на заплатите Икономика на човешките ресурси бакалаври редовно 171 17100
Онлайн занятие » Л четвъртък 07.15 - 10.30 2006 Икономика на труда Икономика и бизнес бакалаври редовно 143 14300
Онлайн занятие » Л четвъртък 12.30 - 15.45 4007 Икономика на труда Икономика и бизнес бакалаври редовно 144 14400
Онлайн занятие » Л 22.2.2020 г. - 23.2.2020 г. 9.00 - 15.45 4042 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Онлайн занятие » Л 29.2.2020 г. 9.00 - 16.45 2119 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Онлайн занятие » Л 1.3.2020 г. 9.00 - 16.45 2119 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 18 1800