Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 17.45 - 21.00 2055 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800
Л вторник 17.45 - 21.00 2111 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800
Л петък 10.45 - 14.00 3034 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси бакалаври редовно 161 16100
Л петък 17.45 - 21.00 2111 Дизайн на системи за възнаграждения Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 20.10.2018 г. - 21.10.2018 г. 9.00 - 16.45 5007 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 20.10.2018 г. - 21.10.2018 г. 9.00 - 16.45 5007 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 17.11.2018 г. - 18.11.2018 г. 9.00 - 16.45 5007 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 17.11.2018 г. - 18.11.2018 г. 9.00 - 16.45 5007 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 18 1800