Любомир Минчев Стефанов

Проф. д-р Любомир Минчев Стефанов

Служебен E-mail: lstefanov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 283; 0887 30 71 80
Кабинет: 2051
Консултации: Вторник, 8,30 - 10,00 Сряда: 16,00 - 17,30

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 11.35 - 14.50 3035 Управление на заплатите Икономика на човешките ресурси бакалаври редовно 181 18100
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 2029 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л сряда 07.15 - 10.30 2007 Икономика на труда Икономика и бизнес бакалаври редовно 162 16200
Онлайн занятие » Л сряда 10.45 - 14.00 2009 Икономика на труда Икономика и бизнес бакалаври редовно 163 16300
Онлайн занятие » Л 13.2.2021 г. - 14.2.2021 г. 9.00 - 15.45 2055 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 20.2.2021 г. 9.00 - 16.45 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Онлайн занятие » Л 21.2.2021 г. 9.00 - 13.15 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Онлайн занятие » Л 13.3.2021 г. - 14.3.2021 г. 9.00 - 15.45 2055 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 20.3.2021 г. 9.00 - 16.45 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Онлайн занятие » Л 21.3.2021 г. 9.00 - 12.15 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 18 1800