Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 14.15 - 17.30 5004 Икономика на труда Икономика и бизнес бакалаври редовно 194 19400
Л вторник 17.45 - 21.00 5006 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л вторник 17.45 - 21.00 5006 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. - 4-и сем. магистри редовно 18 1800
Л сряда 07.15 - 10.30 2007 Икономика на труда Икономика и бизнес бакалаври редовно 193 19300
Л четвъртък 10.45 - 14.00 3034 Управление на заплатите Икономика на човешките ресурси бакалаври редовно 161 16100
Л четвъртък 17.45 - 21.00 2013 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 2013 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. - 4-и сем. магистри редовно 18 1800
Л петък 09.00 - 10.30 3049 Управление на човешките ресурси Финанси бакалаври редовно 117 11700
Л 23.2.2019 г. - 24.2.2019 г. 9.00 - 16.45 3060 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 23.2.2019 г. - 24.2.2019 г. 9.00 - 16.45 3060 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 16.3.2019 г. 9.00 - 16.45 3060 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 16.3.2019 г. 9.00 - 16.45 3060 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 17.3.2019 г. 13.00 - 20.45 3060 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 17.3.2019 г. 13.00 - 20.45 3060 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 30.3.2019 г. - 31.3.2019 г. 9.00 - 16.45 3073 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 18 1800