Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
20.1.2019 г. 16.00 - 18.00 3036 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
20.1.2019 г. 16.00 - 18.00 3036 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. дистанционно магистър 18
20.1.2019 г. 16.00 - 18.00 3036 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
22.1.2019 г. 16.00 - 18.00 2029 Дизайн на системи за възнаграждения Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. редовно магистър 18
22.1.2019 г. 16.00 - 18.00 2029 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
31.1.2019 г. 10.00 - 10.40 БИБЛ. Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 161
31.1.2019 г. 16.00 - 18.00 П035 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
31.1.2019 г. 16.00 - 18.00 П035 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
31.1.2019 г. 16.00 - 18.00 П035 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. дистанционно магистър 18
1.2.2019 г. 16.00 - 18.00 2029 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
1.2.2019 г. 16.00 - 18.00 2029 Дизайн на системи за възнаграждения Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. редовно магистър 18
1.2.2019 г. 16.00 - 18.00 2029 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. дистанционно магистър 18
1.2.2019 г. 16.00 - 18.00 2029 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
6.2.2019 г. 8.00 - 8.40 БИБЛ2 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 161
7.2.2019 г. 10.00 - 11.00 5004 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
7.2.2019 г. 10.00 - 11.00 5004 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. дистанционно магистър 18
7.2.2019 г. 10.00 - 11.00 5004 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
7.2.2019 г. 9.00 - 10.00 5004 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. дистанционно магистър 18
7.2.2019 г. 9.00 - 10.00 5004 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
7.2.2019 г. 9.00 - 10.00 5004 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18