Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
25.5.2019 г. 11.00 - 13.00 2013 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. дистанционно магистър 18
25.5.2019 г. 11.00 - 13.00 2013 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
25.5.2019 г. 9.00 - 11.00 2013 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
2.6.2019 г. 14.00 - 16.00 2013 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
2.6.2019 г. 14.00 - 16.00 2013 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. дистанционно магистър 18
2.6.2019 г. 16.00 - 18.00 2013 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. редовно магистър 18
2.6.2019 г. 16.00 - 18.00 2013 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. редовно магистър 18
3.6.2019 г. 8.00 - 8.45 БИБЛ. Управление на заплатите Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 161
4.6.2019 г. 16.00 - 18.00 2029 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
4.6.2019 г. 16.00 - 18.00 2029 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. редовно магистър 18
5.6.2019 г. 11.30 - 12.15 БИБЛ. Управление на човешките ресурси Финанси редовно бакалавър 117
5.6.2019 г. 12.45 - 13.30 БИБЛ. Управление на човешките ресурси Финанси редовно бакалавър 117
15.6.2019 г. 14.10 - 14.55 ТЦ Икономика на труда Икономика и бизнес редовно бакалавър 193
15.6.2019 г. 14.10 - 14.55 БИБЛ. Икономика на труда Икономика и бизнес редовно бакалавър 194