Любомир Минчев Стефанов

Проф. д-р Любомир Минчев Стефанов

Служебен E-mail: lstefanov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 283; 0887 30 71 80
Кабинет: 2051
Консултации: Вторник, 8,30 - 10,00 Сряда: 16,00 - 17,30

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » годишна поправителна 26.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
Онлайн изпит » зимна поправителна 27.1.2021 г. 9.00 - 11.00 - Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 181
Онлайн изпит » годишна поправителна 30.1.2021 г. 11.00 - 13.00 - Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
Онлайн изпит » годишна поправителна 30.1.2021 г. 11.00 - 13.00 - Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18