Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
26.5.2020 г. 18.15 - 19.00 ТЦ Икономика на труда Икономика и бизнес редовно бакалавър 143
26.5.2020 г. 18.15 - 19.00 БИБЛ. Икономика на труда Икономика и бизнес редовно бакалавър 144
6.6.2020 г. 11.00 - 13.00 3006 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
6.6.2020 г. 13.00 - 14.00 2029 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. редовно магистър 18
6.6.2020 г. 14.00 - 15.00 2029 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
6.6.2020 г. 9.00 - 11.00 5006 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
9.6.2020 г. 16.45 - 17.30 БИБЛ. Управление на заплатите Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 171