Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 14.1.2021 г. 16.00 - 17.00 4005 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
зимна редовна 14.1.2021 г. 17.00 - 18.00 4005 Дизайн на системи за възнаграждения Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. редовно магистър 18
зимна редовна 16.1.2021 г. 11.00 - 13.00 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
зимна редовна 16.1.2021 г. 9.00 - 11.00 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
зимна поправителна 20.1.2021 г. 16.00 - 18.00 2029 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
зимна поправителна 20.1.2021 г. 16.00 - 18.00 2029 Дизайн на системи за възнаграждения Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. редовно магистър 18
зимна поправителна 21.1.2021 г. 18.00 - 20.00 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
зимна поправителна 21.1.2021 г. 18.00 - 20.00 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
зимна редовна 21.1.2021 г. 9.00 - 12.00 3034 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 181
годишна поправителна 26.1.2021 г. 16.00 - 18.00 2029 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
зимна поправителна 27.1.2021 г. 9.00 - 11.00 3034 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 181
годишна поправителна 30.1.2021 г. 11.00 - 13.00 Управление на възнагражденията Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
годишна поправителна 30.1.2021 г. 11.00 - 13.00 Информационни системи по управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18