Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л четвъртък 10.45 - 12.15 3072 Връзки с обществеността Медии и журналистика бакалаври редовно 511 ВрО
Л четвъртък 10.45 - 12.15 3072 Връзки с обществеността Медия икономика бакалаври редовно 512 ВрО
Л четвъртък 14.15 - 17.30 3072 Бизнес комуникация Медии и журналистика бакалаври редовно 513 БКОМ
Л четвъртък 14.15 - 17.30 3072 Бизнес комуникация Медия икономика бакалаври редовно 514 БКОМ