Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л четвъртък 10.45 - 12.15 3072 Връзки с обществеността Медии и журналистика бакалаври редовно 511 ВрО
Л четвъртък 10.45 - 12.15 3072 Връзки с обществеността Медия икономика бакалаври редовно 512 ВрО
Л четвъртък 14.15 - 17.30 3072 Бизнес комуникация Медии и журналистика бакалаври редовно 513 БКОМ
Л четвъртък 14.15 - 17.30 3072 Бизнес комуникация Медия икономика бакалаври редовно 514 БКОМ
Л 4.10.2019 г. 12.30 - 21.00 3072 Имиджмейкърство Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 5.10.2019 г. - 6.10.2019 г. 10.00 - 18.30 3072 Имиджмейкърство Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 11.10.2019 г. 12.30 - 21.00 3072 Имиджмейкърство Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 12.10.2019 г. - 13.10.2019 г. 10.00 - 18.30 3072 Имиджмейкърство Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800