Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 17.45 - 21.00 2121 Бизнес комуникации Бизнес администрация - "Бизнес комуникации" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л четвъртък 13.15 - 15.45 3072 Бизнес комуникации Медии и журналистика бакалаври редовно 511 БКОМ
Л четвъртък 13.15 - 15.45 3072 Бизнес комуникации Медия икономика бакалаври редовно 512 БКОМ
Л четвъртък 16.00 - 17.30 3072 Връзки с обществеността Медии и журналистика бакалаври редовно 509 ВрО
Л четвъртък 16.00 - 17.30 3072 Връзки с обществеността Медия икономика бакалаври редовно 510 ВрО
Л четвъртък [от 4.10.2018 г. до 25.10.2018 г.] 18.30 - 21.00 3072 Бизнес култура Медии и журналистика със специализация "Бизнес журналистика и продуцентство" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л четвъртък [от 8.11.2018 г. до 29.11.2018 г.] 18.30 - 21.00 3072 Бизнес култура Медии и журналистика със специализация "Бизнес журналистика и продуцентство" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 5.10.2018 г. 12.30 - 21.00 3072 Имиджмейкърство Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 6.10.2018 г. - 7.10.2018 г. 10.00 - 18.30 3072 Имиджмейкърство Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 12.10.2018 г. 12.30 - 21.00 3072 Имиджмейкърство Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 13.10.2018 г. - 14.10.2018 г. 10.00 - 18.30 3072 Имиджмейкърство Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800