Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л сряда 14.15 - 17.30 3072 Култура и медии Медии и журналистика бакалаври редовно 515 51500
Онлайн занятие » Л четвъртък 12.30 - 15.45 3072 Лайфстайл журналистика Медии и журналистика бакалаври редовно 513 51300
Онлайн занятие » Л 6.2.2021 г. - 7.2.2021 г. 10.00 - 17.45 3072 Управление на връзките с обществеността Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 13.2.2021 г. - 14.2.2021 г. 10.00 - 17.45 3072 Управление на връзките с обществеността Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 20.2.2021 г. 10.00 - 17.45 3072 Управление на връзките с обществеността Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800