Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л четвъртък 11.40 - 14.10 3072 Лайфстайл журналистика Медии и журналистика бакалаври редовно 509 50900
Л четвъртък 14.15 - 17.30 3072 Култура и медии Медии и журналистика бакалаври редовно 511 51100
Л 15.2.2019 г. 14.15 - 21.00 3072 Управление на връзките с обществеността Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 16.2.2019 г. - 17.2.2019 г. 10.00 - 18.30 3072 Управление на връзките с обществеността Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 1.3.2019 г. 15.00 - 21.00 3072 Управление на връзките с обществеността Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 2.3.2019 г. 10.00 - 18.30 3072 Управление на връзките с обществеността Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800