Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л четвъртък 12.00 - 14.30 3072 Бизнес комуникация Медии и журналистика бакалаври редовно 515 51500
Онлайн занятие » Л четвъртък 12.00 - 14.30 3072 Бизнес комуникация Медия икономика бакалаври редовно 516 51600
Онлайн занятие » Л четвъртък 14.30 - 17.45 3072 Връзки с обществеността Медии и журналистика бакалаври редовно 513 ПР
Онлайн занятие » Л четвъртък 14.30 - 17.45 3072 Връзки с обществеността Медия икономика бакалаври редовно 514 ПР
Онлайн занятие » Л 19.9.2020 г. - 20.9.2020 г. 10.00 - 18.30 3072 Имиджмейкърство Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 26.9.2020 г. - 27.9.2020 г. 10.00 - 18.30 3072 Имиджмейкърство Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 3.10.2020 г. - 4.10.2020 г. 10.00 - 18.30 3072 Имиджмейкърство Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800