Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л четвъртък 12.00 - 14.30 3072 Лайфстайл журналистика Медии и журналистика бакалаври редовно 507 50700
Л четвъртък 14.30 - 17.45 3072 Култура и медии Медии и журналистика бакалаври редовно 509 50900
Л 17.2.2018 г. - 18.2.2018 г. 10.00 - 17.45 3072 Управление на връзките с обществеността Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 23.2.2018 г. 12.30 - 20.15 3072 Управление на връзките с обществеността Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 24.2.2018 г. - 25.2.2018 г. 10.00 - 17.45 3072 Управление на връзките с обществеността Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800