Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
7.6.2018 г. 12.00 - 14.00 3072 Култура и медии Медии и журналистика редовно бакалавър 509
7.6.2018 г. 14.00 - 16.00 3072 Лайфстайл журналистика Медии и журналистика редовно бакалавър 507
7.6.2018 г. 16.00 - 18.00 3072 Управление на връзките с обществеността Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. редовно магистър 58