Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
25.1.2018 г. 16.00 - 17.00 3072 Имиджмейкърство Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. редовно магистър 58
25.1.2018 г. 17.00 - 18.00 3072 Бизнес култура Медии и журналистика със специализация "Бизнес журналистика и продуцентство" - 2 сем. редовно магистър 58
25.1.2018 г. 18.00 - 19.00 3072 Бизнес комуникации Бизнес администрация - "Бизнес комуникации" - 3 сем. редовно магистър 38
1.2.2018 г. 16.00 - 18.00 3072 Бизнес комуникации Бизнес администрация - "Бизнес комуникации" - 3 сем. редовно магистър 38
1.2.2018 г. 16.00 - 18.00 3072 Бизнес култура Медии и журналистика със специализация "Бизнес журналистика и продуцентство" - 2 сем. редовно магистър 58
1.2.2018 г. 16.00 - 18.00 3072 Имиджмейкърство Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. редовно магистър 58
8.2.2018 г. 11.00 - 13.00 3072 Връзки с обществеността Медии и журналистика редовно бакалавър 507
8.2.2018 г. 11.00 - 13.00 3072 Връзки с обществеността Медия икономика редовно бакалавър 508
8.2.2018 г. 11.00 - 13.00 3072 Бизнес комуникация Медия икономика редовно бакалавър 510
8.2.2018 г. 11.00 - 13.00 3072 Бизнес комуникация Медии и журналистика редовно бакалавър 509
8.2.2018 г. 13.00 - 15.00 3072 Бизнес комуникации Енергиен бизнес - 3 сем. редовно магистър 58
8.2.2018 г. 13.00 - 15.00 3072 Бизнес комуникации Бизнес администрация - "Бизнес комуникации" - 3 сем. редовно магистър 38