Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
7.6.2018 г. 12.00 - 14.00 3072 Култура и медии Медии и журналистика редовно бакалавър 509
7.6.2018 г. 14.00 - 16.00 3072 Лайфстайл журналистика Медии и журналистика редовно бакалавър 507
7.6.2018 г. 16.00 - 18.00 3072 Управление на връзките с обществеността Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. редовно магистър 58
14.6.2018 г. 16.00 - 18.00 3072 Управление на връзките с обществеността Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. редовно магистър 58
21.6.2018 г. 11.00 - 13.00 3072 Култура и медии Медии и журналистика редовно бакалавър 509
21.6.2018 г. 11.00 - 13.00 3072 Лайфстайл журналистика Медии и журналистика редовно бакалавър 507
21.6.2018 г. 13.00 - 14.00 3072 Бизнес култура Медии и журналистика със специализация "Бизнес журналистика и продуцентство" - 2 сем. редовно магистър 58
21.6.2018 г. 13.00 - 14.00 3072 Имиджмейкърство Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. редовно магистър 58
21.6.2018 г. 14.00 - 15.00 3072 Управление на връзките с обществеността Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. редовно магистър 58
28.6.2018 г. 11.00 - 13.00 3072 Връзки с обществеността Медии и журналистика редовно бакалавър 507
28.6.2018 г. 11.00 - 13.00 3072 Връзки с обществеността Медия икономика редовно бакалавър 508
28.6.2018 г. 11.00 - 13.00 3072 Бизнес комуникация Медии и журналистика редовно бакалавър 509
28.6.2018 г. 11.00 - 13.00 3072 Бизнес комуникация Медия икономика редовно бакалавър 510
28.6.2018 г. 13.00 - 14.00 3072 Култура и медии Медии и журналистика редовно бакалавър 509
28.6.2018 г. 13.00 - 14.00 3072 Лайфстайл журналистика Медии и журналистика редовно бакалавър 507