Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
4.6.2020 г. 13.00 - 14.00 3072 Култура и медии Медии и журналистика редовно бакалавър 513
4.6.2020 г. 14.00 - 15.00 3072 Лайфстайл журналистика Медии и журналистика редовно бакалавър 511
4.6.2020 г. 16.00 - 18.00 3072 Управление на връзките с обществеността Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. редовно магистър 58