Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
30.5.2019 г. 12.00 - 14.00 3072 Култура и медии Медии и журналистика редовно бакалавър 511
30.5.2019 г. 14.00 - 16.00 3072 Лайфстайл журналистика Медии и журналистика редовно бакалавър 509
30.5.2019 г. 16.00 - 18.00 3072 Управление на връзките с обществеността Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. редовно магистър 58
13.6.2019 г. 16.00 - 18.00 3072 Управление на връзките с обществеността Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. редовно магистър 58
20.6.2019 г. 11.00 - 13.00 3072 Лайфстайл журналистика Медии и журналистика редовно бакалавър 509
20.6.2019 г. 11.00 - 13.00 3072 Култура и медии Медии и журналистика редовно бакалавър 511
20.6.2019 г. 13.00 - 14.00 3072 Имиджмейкърство Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. редовно магистър 58
20.6.2019 г. 13.00 - 14.00 3072 Бизнес култура Медии и журналистика със специализация "Бизнес журналистика и продуцентство" - 2 сем. редовно магистър 58
20.6.2019 г. 14.00 - 15.00 3072 Управление на връзките с обществеността Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. редовно магистър 58
20.6.2019 г. 14.00 - 15.00 3072 Бизнес комуникации Бизнес администрация - "Бизнес комуникации" - 3 сем. редовно магистър 38
27.6.2019 г. 12.00 - 14.00 3072 Връзки с обществеността Медии и журналистика редовно бакалавър 509
27.6.2019 г. 12.00 - 14.00 3072 Връзки с обществеността Медия икономика редовно бакалавър 510
27.6.2019 г. 12.00 - 14.00 3072 Бизнес комуникации Медии и журналистика редовно бакалавър 511
27.6.2019 г. 12.00 - 14.00 3072 Бизнес комуникации Медия икономика редовно бакалавър 512
27.6.2019 г. 14.00 - 15.00 3072 Лайфстайл журналистика Медии и журналистика редовно бакалавър 509
27.6.2019 г. 14.00 - 15.00 3072 Култура и медии Медии и журналистика редовно бакалавър 511