Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Извънредна 16.9.2020 г. 16.00 - 17.00 2110 Управление на връзките с обществеността Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. редовно магистър 58