Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
24.1.2019 г. 11.00 - 13.00 3072 Бизнес комуникации Медия икономика редовно бакалавър 512
24.1.2019 г. 11.00 - 13.00 3072 Бизнес комуникации Медии и журналистика редовно бакалавър 511
24.1.2019 г. 13.00 - 15.00 3072 Връзки с обществеността Медии и журналистика редовно бакалавър 509
24.1.2019 г. 13.00 - 15.00 3072 Връзки с обществеността Медия икономика редовно бакалавър 510
31.1.2019 г. 16.00 - 18.00 3072 Бизнес култура Медии и журналистика със специализация "Бизнес журналистика и продуцентство" - 2 сем. редовно магистър 58
31.1.2019 г. 16.00 - 18.00 3072 Имиджмейкърство Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. редовно магистър 58
31.1.2019 г. 16.00 - 18.00 3072 Бизнес комуникации Бизнес администрация - "Бизнес комуникации" - 3 сем. редовно магистър 38
7.2.2019 г. 13.00 - 15.00 3072 Бизнес комуникации Медии и журналистика редовно бакалавър 511
7.2.2019 г. 13.00 - 15.00 3072 Бизнес комуникации Бизнес администрация - "Бизнес комуникации" - 3 сем. редовно магистър 38
7.2.2019 г. 13.00 - 15.00 3072 Бизнес комуникации Медия икономика редовно бакалавър 512
7.2.2019 г. 13.00 - 15.00 3072 Връзки с обществеността Медии и журналистика редовно бакалавър 509
7.2.2019 г. 13.00 - 15.00 3072 Връзки с обществеността Медия икономика редовно бакалавър 510