Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
30.5.2019 г. 12.00 - 14.00 3072 Култура и медии Медии и журналистика редовно бакалавър 511
30.5.2019 г. 14.00 - 16.00 3072 Лайфстайл журналистика Медии и журналистика редовно бакалавър 509
30.5.2019 г. 16.00 - 18.00 3072 Управление на връзките с обществеността Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. редовно магистър 58