Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 14.1.2021 г. 12.00 - 14.00 3072 Бизнес комуникация Медия икономика редовно бакалавър 516
зимна редовна 14.1.2021 г. 12.00 - 14.00 3072 Бизнес комуникация Медии и журналистика редовно бакалавър 515
зимна редовна 14.1.2021 г. 14.00 - 16.00 3072 Връзки с обществеността Медии и журналистика редовно бакалавър 513
зимна редовна 14.1.2021 г. 14.00 - 16.00 3072 Връзки с обществеността Медия икономика редовно бакалавър 514
зимна редовна 14.1.2021 г. 16.00 - 18.00 3072 Имиджмейкърство Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. редовно магистър 58
зимна поправителна 21.1.2021 г. 16.00 - 18.00 3072 Имиджмейкърство Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. редовно магистър 58
зимна поправителна 28.1.2021 г. 12.00 - 14.00 3072 Бизнес комуникация Медия икономика редовно бакалавър 516
зимна поправителна 28.1.2021 г. 12.00 - 14.00 3072 Бизнес комуникация Медии и журналистика редовно бакалавър 515
зимна поправителна 28.1.2021 г. 14.00 - 16.00 3072 Връзки с обществеността Медии и журналистика редовно бакалавър 513
зимна поправителна 28.1.2021 г. 14.00 - 16.00 3072 Връзки с обществеността Медия икономика редовно бакалавър 514