Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л четвъртък 09.45 - 12.15 3072 Лайфстайл журналистика Медии и журналистика бакалаври редовно 511 51100
Онлайн занятие » Л 15.2.2020 г. - 16.2.2020 г. 10.00 - 17.45 3072 Управление на връзките с обществеността Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 22.2.2020 г. - 23.2.2020 г. 10.00 - 17.45 3072 Управление на връзките с обществеността Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 29.2.2020 г. 10.00 - 17.45 3072 Управление на връзките с обществеността Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л четвъртък 14.15 - 17.30 3072 Култура и медии Медии и журналистика бакалаври редовно 513 51300