Фундаментален труд за книгата и издателска иновация за България

„Книгата като медия” е първата в България монография върху медийната природа и специфика на книгата. За пръв път се предлага напълно нова и научно обоснована концепция за книгата като средство за комуникация (медия), изградена посредством взаимодействието между две науки – книгознанието и медиазнанието.

Тезата на авторката доц. д-р Милена Цветкова е, че книгата е първата изобретена медия в човешката история и е неотменен центроположен фактор в историята, настоящето и бъдещето на всяка цивилизация. Книгата стои в самата основа на медийната пирамида и понеже в нея…Текстът на цялата рецензия можете да прочетете ТУК

Невербалната комуникация в действие

През този месец излезе нова книга за невербалната комуникация – „Невербалната комуникация: медии и медиатори”. Авторката на книгата – д-р Андреана Ефтимова – повече от десет години се занимава с проблемите на невербалната комуникация от психо- и социолингвистична перспектива. Това е поредната й книга, която всъщност представлява разширено и преработено издание на излязлата през 2008 г. книга „Ефективната невербална комуникация”. Към нея проявиха интерес не само студенти и специалисти в областта на комуникациите, но и хора с различни професии и образование. Това доведе до бързо изчерпване на тиража й.
Затова новото издание на книгата – „Невербалната комуникация: медии и медиатори” – е замислено не само като научно-популярно изложение по проблемите на невербалната комуникация, но и като…Целият текст на рецензията можете да прочетете ТУК