Телевизионните лайфстайл предавания

Лайфстайл журналистиката е посветена на стила на живеене, на различните модели на развлечение както в сферата на публичното, така и в сферата на частното пространство. Едни от приоритетните теми на този тип медии и журналистическо творчество са жилището, храната, облеклото, семейството, здравето и свободното време. Все по-голяма територия заемат състезанията и игрите, които са съществен компонент в структурата на развлечението и забавлението. Тематичният спектър на лайфстайл журналистиката е твърде богат. В него съществено място е отделено на любовта, секса, живота, стила, пазаруването, храненето, дома, градината, практическите съвети, спорта, туризма, шоубизнеса, астрологията и много още други. Каква е връзката между този тип журналистика и моделите на живеене? С какво се характеризират телевизионните лайфстайл предавания през последните двадесетина години? Кое е специфичното за модните телевизионни предавания…Целият текст можете да прочетете ТУК

Политикът като звезда и знаменитост

Академичният омнибус, създаден от Катедра на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността” на ФЖМК и онлайн изданието Newmedia21.eu, се включи в Седмия ПР фестивал „Политика чрез комуникации” (27 – 29 май 2013 г.) като отделен панел на тема „Комуникацията в политическите кампании”. Поместваме още един от докладите, предизвикал изключителен интерес и дискусии след изнасянето му.

Днешните знаменитости фокусират върху себе си вниманието на традиционни и нетрадиционни почитатели; разгарят научни и непрофесионални спорове за ролята на медийните звезди; оглавяват ценностните таблици на мечтите и упованията на мнозинството от хората; превръщат се в основна цел за житейска реализация, забавление и просперитет… Какво е мястото на политика – звезда в целия този спектър на известността? Кое е в основата на механизмите и технологиите за фабрикуване на популярни политици? Кои са мотивите на публиката за емоционалното и естетическото признаване на политика за издигането му в ранг на звезда?…

В съвременната културология и медиазнание сравнително отскоро се разглежда връзката между масовата култура, шоу бизнеса, знаменитостта и личността на политика…Целият тест можете да прочетете ТУК

Звезди на медийната култура

Медийната култура съществува благодарение на своите образци, модели, ценности, символи, вярвания, нагласи и предпочитания, изградени и одобрени от масовата публика, която не само консумира, но и създава, която не само е обект на въздействие и манипулация от страна на медиите, но и сама въздейства и манипулира медиите и особено онези, които функционират върху информационните телекомуникации и мрежовите технологии. Телевизията, киното, радиото, вестниците, а от петнадесетина години и интернет, се превърнаха в основен фактор на културата и без тях просто е невъзможно реализирането на съвременния човек в свободното време, без тях е немислимо и цялото му жизнено осъществяване, преживяване и оцеляване. Поне дотолкова, доколкото медийната култура в наше време му служи за основен компас в жизнената и професионалната ориентация и му гарантира необходимия запас от знания и информация за оцеляване и развитие. При това – информация за моделите на поведение, между които да избира, на които да подражава, които да симулира или които да избягва. Каква е връзката между най-популярните хора на нашето време, т.нар. знаменитости, и медийната култура? В какво се изразява тяхната същност и противоречия като звезди на същата тази култура?…Целият текст можете да прочетете ТУК

Новият дигитален ден

В областта на медиазнанието, научните изследвания закономерно се обуславят от развитието на технологиите, навлизането на интернет, промяната на комуникативните практики. Тяхната поява е естествена последица от бързото налагане на онлайн средата в човешката комуникация, от възникването на разнообразни социални медии – информационни сайтове, блогове, социални мрежи, портали за споделяне на съдържание.

Което логично обяснява създаването на новия речник ”Дигиталните медии”, който запълва голяма празнина в българското медиазнание по отношение на научните изследвания и анализи в областта на новите онлайн практики. Макар че, вече има редица изследвания на български учени в областта на интернет, онлайнжурналистиката, дигиталната политика. Но такава малка медийна енциклопедия, съдържаща 36 основни понятия от областта на дигиталните медии се предлага на читателя за първи път.

Изследването „Дигиталните медии. Речник на основните понятия” действително е първо по рода си. То надгражда усилията на…Целият текст можете да прочетете ТУК

Фундаментален труд за книгата и издателска иновация за България

„Книгата като медия” е първата в България монография върху медийната природа и специфика на книгата. За пръв път се предлага напълно нова и научно обоснована концепция за книгата като средство за комуникация (медия), изградена посредством взаимодействието между две науки – книгознанието и медиазнанието.

Тезата на авторката доц. д-р Милена Цветкова е, че книгата е първата изобретена медия в човешката история и е неотменен центроположен фактор в историята, настоящето и бъдещето на всяка цивилизация. Книгата стои в самата основа на медийната пирамида и понеже в нея…Текстът на цялата рецензия можете да прочетете ТУК

Невербалната комуникация в действие

През този месец излезе нова книга за невербалната комуникация – „Невербалната комуникация: медии и медиатори”. Авторката на книгата – д-р Андреана Ефтимова – повече от десет години се занимава с проблемите на невербалната комуникация от психо- и социолингвистична перспектива. Това е поредната й книга, която всъщност представлява разширено и преработено издание на излязлата през 2008 г. книга „Ефективната невербална комуникация”. Към нея проявиха интерес не само студенти и специалисти в областта на комуникациите, но и хора с различни професии и образование. Това доведе до бързо изчерпване на тиража й.
Затова новото издание на книгата – „Невербалната комуникация: медии и медиатори” – е замислено не само като научно-популярно изложение по проблемите на невербалната комуникация, но и като…Целият текст на рецензията можете да прочетете ТУК

Постмодернизъм и визуална култура

Постмодернизмът във визуалната култура, визуалните изкуства и в частност в модата следва общите характеристики на ценностната нагласа и промененото мислене на хората през последните сто и повече години. Най-мощен тласък този феномен получава през 60-те години на ХХ век, когато настъпва “логическата кулминация на модернистките интенции” (Даниел Бел). Това личи и в проучванията на Мишел Фуко и Норман О. Браун, и в романите на Жан Жьоне, Уилям Бъроуз и Норман Мейлър, и в порно-попкултурата (Вж. Бел, 1994:102). Но какво представлява самият постмодернизъм? Какъв е неговият генезис? Защо деконструктивизмът и концептуализмът са водещи характеристики в модния дизайн в контекста на постмодернизма?…
На популярно ниво сякаш има всеобщ консенсус за най-видимите страни на постмодернизма като културна и естетическа характеристика на съвременната епоха…Цялата статия можете да прочетете ТУК

Българският елит днес: между медийните еднодневки и парвенютата

По какво улиците на София се различават от улиците на Виена, Париж, Берлин или Лондон? По това, по което българският от европейския елит. Европейският елит също не е безгрешен и може да търпи много упреци, но така или иначе той е е л и т. Елит, създаван с традиции, грижи, внимание и с противоречия, разбира се. Българският елит се отличава по това, че в много голяма степен е доморасъл, нееднозначен и често пъти псевдо. Подобно на нашите улици той е продукт на кърпеж, на ефимерност, на недалновидност и на привидност. Това, което липсва на нашия елит е хармонията между поведение и култура, между духовно богатство и висок полет на мисълта. Много често тук е налице конфликт между социална отговорност и личен, егоистичен интерес… Ако трябва да причисляваме съвременния български елит (или преобладаващата негова част) към естетически категории, ще откроим три негови разновидности: политически, артистичен и бизнес. Първият е смешно-трагичен, вторият – трагично-комичен и третият – мелодраматичен. Привилегия да бъде извинен има само артистичният елит, който притежава усета и вкуса, но няма финансовите средства за да покрие очакванията за модерно и елегантно облекло, за свеж и атрактивен стил.
Няколко фактора гарантират принадлежността към елита в най-развитите страни…Цялата статия можете да прочетете ТУК

Инфотейнмънт: другото име на медийното развлечение

Медиите и особено телевизията и интернет осигуряват безалтернативен начин за бърз и лесен достъп до развлечението в различните му форми. Трябва веднага да отбележим, че тук не става дума само за това, че електронните комуникации благоприятстват достъпа до различни жанрове на забавата като сапунени опери, мюзикъли, игри, състезания и всевъзможни шоута, но и за това, че благодарение на медиите хората се забавляват, че получават информацията в един определено атрактивен и развлекателен стил. Хедонистичната функция на телевизията, радиото, вестниците и интернет кореспондира с едно от древногръцките философски течения, което е издигало удоволствието в култ и го е провъзгласявало за главна цел в човешкия живот (гръцката дума hēdoné означава удоволствие). Хедонистичният подход към живота се свежда до преследването на удоволствието на всяка цена и до откриването на източници на наслада и забавление и в най-неподозирани дейности и късчета на нашето съществуване. Обичайна практика за всички нас е да пуснем телевизора или да сърфираме в интернет просто така, без конкретна задача и причина, за да си починем, да се разведрим и освежим. Да се забавляваме…Цялата статия можете да прочетете ТУК

Дигиталният PR: техники и форми за онлайн репутация

Превръщането на интернет в основен инструмент за комуникация и засилване на популярността го прави още по-интересен и значим в контекста на създаването и управлението на репутацията. Пред дигиталния PR се разкриват нови възможности и перспективи, чието познаване и усвояване е ключ към успешното конструиране на положителната представа за организациите, стоките, услугите и продуктите. Онлайн пространството, блоговете, подкастинги, социалните медии и социалните информационни мрежи, съдържат огромен потенциал за генерирането на публичност и за разпространението на ценности и образци, свързани с дейността, предимствата и изключителните предложения за продажба или развлечение както на корпорациите, така и на отделните личности. Бързият и лесен достъп до интернет, обаче, съвсем не означава, че бързо и лесно може да се създава и управлява корпоративната или персоналната репутация. Подобно твърдение се подсилва и от обстоятелството, че за разлика от медийния имидж, репутацията, или още доброто име, се гради много по-бавно, изисква повече търпение и предполага много по-голяма последователност, дълбочина и трайност в онлайн комуникацията.
Напоследък се наблюдава – и то с основание – засилващ се интерес към услугата ORM (Online Reputation Management) – управление на онлайн репутацията. Тази дейност се изразява в т.нар. оптимизиране или още – създаване и обновяване в мрежата на съдържание, което разкрива предимствата и новостите, добрите практики и качества на организации и физически лица…Прочетете цялата статия ТУК