Инфотейнмънт: другото име на медийното развлечение

Медиите и особено телевизията и интернет осигуряват безалтернативен начин за бърз и лесен достъп до развлечението в различните му форми. Трябва веднага да отбележим, че тук не става дума само за това, че електронните комуникации благоприятстват достъпа до различни жанрове на забавата като сапунени опери, мюзикъли, игри, състезания и всевъзможни шоута, но и за това, че благодарение на медиите хората се забавляват, че получават информацията в един определено атрактивен и развлекателен стил. Хедонистичната функция на телевизията, радиото, вестниците и интернет кореспондира с едно от древногръцките философски течения, което е издигало удоволствието в култ и го е провъзгласявало за главна цел в човешкия живот (гръцката дума hēdoné означава удоволствие). Хедонистичният подход към живота се свежда до преследването на удоволствието на всяка цена и до откриването на източници на наслада и забавление и в най-неподозирани дейности и късчета на нашето съществуване. Обичайна практика за всички нас е да пуснем телевизора или да сърфираме в интернет просто така, без конкретна задача и причина, за да си починем, да се разведрим и освежим. Да се забавляваме…Цялата статия можете да прочетете ТУК

Бизнес комуникацията: същност и дефиниции

Днес трудно може да попаднем на обява за работа или за конкурс за работно място, в която да отсъства критерият “комуникативност” или “умение да се общува”. Понятия като “организационна комуникация”, “корпоративна комуникация” или “бизнес комуникация” отдавна са се превърнали в ключови за мениджмънта, предприемачеството и човешките ресурси. Те дори се поставят на много по-предни позиции отколкото, примерно, доброто и квалифицирано образование, лидерските качества или способността да се рискува. Защо е така? Толкова ли е голямо значението на общителността в бизнеса и организационния живот? Какво следва да разбираме под “бизнес комуникация”? Кои са нейните водещи функции и видове? Каква е характеристиката на комуникационните умения? Има ли връзка и каква е тя между управленската власт и мотивацията на персонала, от една страна, и бизнес комуникацията, от друга? Кои са най-често срещаните бариери и спирачки пред съвременната бизнес комуникация? Отговорите на тези и други подобни въпроси ще помогнат за по-доброто ориентиране във феномена и процеса бизнес комуникация. Изясняването им със сигурност е добър подстъп към едни от най-важните дейности в организационното общуване – вербалната и невербалната комуникация, писането и четенето в бизнеса и предприемачеството.

Медиаморфози на културата

Медиите, смело може да се каже, са острието на цивилизацията. Всяка цивилизация поддържа в авангарда си някоя нова и мощна медия. Но за разлика от цивилизациите, меди­ите не умират. Тяхната устойчивост се дължи на поддържаната от целостта на културата медийна еволюция (разбирана като фази на пренареждането на медийната система). Никоя медия все още не е изчезнала в следствие на появата на ново средство за масова комуникация. Напротив, несъвършенствата на съществуващата са генерирали появата на следващата. Така недостатъчната актуалност на печата катализира появата на радиото с неговата симултанност. Липсата на образ пък в радиото доразвиват постиженията на киното, за да се по­яви телевизията…Прочети повече тук: http://media-journal.info/?p=item&aid=40