Фундаментален труд за книгата и издателска иновация за България

„Книгата като медия” е първата в България монография върху медийната природа и специфика на книгата. За пръв път се предлага напълно нова и научно обоснована концепция за книгата като средство за комуникация (медия), изградена посредством взаимодействието между две науки – книгознанието и медиазнанието.

Тезата на авторката доц. д-р Милена Цветкова е, че книгата е първата изобретена медия в човешката история и е неотменен центроположен фактор в историята, настоящето и бъдещето на всяка цивилизация. Книгата стои в самата основа на медийната пирамида и понеже в нея…Текстът на цялата рецензия можете да прочетете ТУК