Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 09.00 - 12.15 403К (карта) Приложен мениджмънт Публична администрация бакалаври редовно 204 20400
Л сряда 09.00 - 12.15 403К (карта) Приложен мениджмънт Регионално развитие бакалаври редовно 204 20400
Л четвъртък 10.45 - 14.00 303К (карта) Основи на управлението Бизнес икономика бакалаври редовно 172 17200
Л четвъртък 10.45 - 14.00 303К (карта) Основи на управлението Индустриален бизнес бакалаври редовно 172 17200
Л четвъртък 10.45 - 14.00 303К (карта) Основи на управлението Предприемачество бакалаври редовно 172 17200
Л четвъртък 14.15 - 15.45 2023 (карта) Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация бакалаври редовно 234 23400
Л четвъртък 16.00 - 17.30 308К (карта) Проектиране на системи за управление Бизнес администрация бакалаври редовно 231 23100
Л петък 09.00 - 12.15 203К (карта) Основи на управлението Бизнес логистика бакалаври редовно 176 17600
Л петък 09.00 - 12.15 203К (карта) Основи на управлението Икономика на транспорта и енергетиката бакалаври редовно 176 17600
Онлайн занятие » Л 19.3.2022 г. 9.00 - 15.45 501 (карта) Проектиране на системи за управление Мениджмънт и администрация - Хасково бакалаври дистанционно 732 73200
Онлайн занятие » Л 2.4.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Проектиране на системи за управление Мениджмънт и администрация бакалаври дистанционно 936 93600
Онлайн занятие » Л 3.4.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Проектиране на системи за управление Мениджмънт и администрация бакалаври дистанционно 936 93600
Онлайн занятие » Л 16.4.2022 г. 9.00 - 17.30 (карта) Проектиране на системи за управление Мениджмънт и администрация - Хасково бакалаври дистанционно 732 73200
Онлайн занятие » Л 7.5.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Приложен мениджмънт Мениджмънт и администрация бакалаври дистанционно 939 93900
Онлайн занятие » Л 8.5.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Приложен мениджмънт Мениджмънт и администрация бакалаври дистанционно 939 93900
Онлайн занятие » Л 5.2.2022 г. - 6.2.2022 г. 9.00 - 17.30 2110 (карта) Управленско консултиране Бизнес администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 12.2.2022 г. - 13.2.2022 г. 9.00 - 17.30 2110 (карта) Управленско консултиране Бизнес администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 19.2.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Управленско консултиране Бизнес администрация- 2 сем. -Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 19.2.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Управленско консултиране Бизнес администрация със спец. "Социална отговорност" - 4 сем., след проф.бакалавър - Хасково - 4-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 20.2.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Управленско консултиране Бизнес администрация- 2 сем. -Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 20.2.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Управленско консултиране Бизнес администрация със спец. "Социална отговорност" - 4 сем., след проф.бакалавър - Хасково - 4-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 26.2.2022 г. - 27.2.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Управленско консултиране Бизнес администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 26.3.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Управление на европейски програми и проекти Местно самоуправление - 2 сем. - Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 27.3.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Управление на европейски програми и проекти Местно самоуправление - 2 сем. - Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 9.4.2022 г. - 10.4.2022 г. 9.00 - 17.30 2110 (карта) Управленско консултиране Бизнес администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800