Директор
Център за дистанционно обучение
Заместник-декан по учебната работа
Финансово-счетоводен факултет

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 12.30 - 14.00 4053 Корпоративни финанси -2-ро ниво Финанси бакалаври редовно 114 11400
Л понеделник 17.45 - 21.00 3050 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л вторник 10.45 - 14.00 4052 Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 181 18100
Л вторник 14.15 - 17.30 П038 Корпоративни финанси Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 128 12800
Л сряда 14.15 - 17.30 П038 Корпоративни финанси Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 187 18700
Л петък 10.45 - 14.00 И402 Корпоративни финанси Икономика и бизнес бакалаври редовно 185 18500
Л 9.3.2019 г. - 10.3.2019 г. 9.00 - 16.45 3061 Капиталово бюджетиране Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 16.3.2019 г. 9.00 - 15.45 5007 Корпоративни финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 23.3.2019 г. 9.00 - 16.45 3036 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 23.3.2019 г. 9.00 - 16.45 3036 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 23.3.2019 г. 9.00 - 16.45 3036 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 24.3.2019 г. 13.00 - 20.45 3036 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 24.3.2019 г. 13.00 - 20.45 3036 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 24.3.2019 г. 13.00 - 20.45 3036 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800