Директор
Център за дистанционно обучение
Заместник-декан по учебната работа
Финансово-счетоводен факултет

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 17.45 - 21.00 4004 Капиталово бюджетиране Управление на международни проекти - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 П036 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 12.10.2019 г. - 13.10.2019 г. 9.00 - 15.00 2099 Капиталово бюджетиране Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 22.11.2019 г. 17.45 - 21.00 И402 Корпоративни финанси Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 925 92500
Л 23.11.2019 г. 9.00 - 16.45 И402 Корпоративни финанси Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 925 92500
У 24.11.2019 г. 9.00 - 16.45 И402 Корпоративни финанси Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 925 9207
Л 30.11.2019 г. 9.00 - 17.30 5007 Капиталово бюджетиране Управление на международни проекти - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 68 6800
Л 14.12.2019 г. - 15.12.2019 г. 9.00 - 16.45 3036 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 14.12.2019 г. - 15.12.2019 г. 9.00 - 16.45 3036 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 14.12.2019 г. - 15.12.2019 г. 9.00 - 16.45 3036 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 21.12.2019 г. - 22.12.2019 г. 9.00 - 14.00 3060 Корпоративни финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800