Директор
Център за дистанционно обучение

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 13.15 - 15.45 - Корпоративни финанси 2-ро ниво Финанси бакалаври редовно 100 10000
Онлайн занятие » Л 3.10.2020 г. 9.00 - 15.00 Корпоративни финанси Счетоводство и контрол - Хасково ДО бакалаври дистанционно 725 72500
Онлайн занятие » Л 4.10.2020 г. 9.00 - 14.00 Корпоративни финанси Счетоводство и контрол - Хасково ДО бакалаври дистанционно 725 72500
Онлайн занятие » У 10.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Корпоративни финанси Счетоводство и контрол - Хасково ДО бакалаври дистанционно 725 7206
Онлайн занятие » Л 17.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Корпоративни финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 18.10.2020 г. 9.00 - 10.30 Корпоративни финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 24.10.2020 г. - 25.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Капиталово бюджетиране Управление на международни проекти - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 68 6800
Онлайн занятие » Л 7.11.2020 г. - 8.11.2020 г. 12.30 - 21.00 3034 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 14.11.2020 г. - 15.11.2020 г. 12.30 - 21.00 3034 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 21.11.2020 г. - 22.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 21.11.2020 г. - 22.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 21.11.2020 г. - 22.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 28.11.2020 г. - 29.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Капиталово бюджетиране Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 5.12.2020 г. - 6.12.2020 г. 12.30 - 21.00 3034 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 11.12.2020 г. 17.45 - 21.00 Корпоративни финанси Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 926 92600
Онлайн занятие » Л 12.12.2020 г. 9.00 - 16.45 Корпоративни финанси Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 926 92600
Онлайн занятие » У 13.12.2020 г. 9.00 - 16.45 Корпоративни финанси Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 926 9208