Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 11.30 - 14.00 2015 Корпоративни финанси Счетоводство бакалаври редовно 104 10400
Онлайн занятие » Л понеделник 16.00 - 19.15 2122 Корпоративни финанси Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 147 14700
Онлайн занятие » Л вторник 12.30 - 15.45 4052 Корпоративни финанси Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 122 12200
Онлайн занятие » Л сряда 10.45 - 14.00 П038 Корпоративни финанси Икономика и бизнес бакалаври редовно 144 14400
Онлайн занятие » Л четвъртък 11.40 - 14.10 2015 Корпоративни финанси Финансов контрол бакалаври редовно 105 10500
Онлайн занятие » Л четвъртък 14.15 - 16.45 3048 Корпоративни финанси Финанси бакалаври редовно 103 10300
Онлайн занятие » Л 20.2.2021 г. 9.00 - 16.45 Корпоративни финанси Икономика и инфраструктура бакалаври дистанционно 914 91400
Онлайн занятие » Л 21.2.2021 г. 9.00 - 16.45 Корпоративни финанси Икономика и инфраструктура бакалаври дистанционно 914 91400
Онлайн занятие » Л 27.2.2021 г. - 28.2.2021 г. 9.00 - 16.45 Капиталово бюджетиране Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 13.3.2021 г. - 14.3.2021 г. 9.00 - 16.45 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 13.3.2021 г. - 14.3.2021 г. 9.00 - 16.45 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 13.3.2021 г. - 14.3.2021 г. 9.00 - 16.45 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 27.3.2021 г. 9.00 - 15.00 Корпоративни финанси Финанси бакалаври дистанционно 926 92600
Онлайн занятие » Л 28.3.2021 г. 9.00 - 14.00 Корпоративни финанси Финанси бакалаври дистанционно 926 92600
Онлайн занятие » У 3.4.2021 г. 9.00 - 16.45 Корпоративни финанси Финанси бакалаври дистанционно 926 9206
Онлайн занятие » Л 8.5.2021 г. 9.00 - 16.45 Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври дистанционно 913 91300
Онлайн занятие » Л 9.5.2021 г. 9.00 - 16.45 Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври дистанционно 913 91300