Директор
Център за дистанционно обучение
Заместник-декан по учебната работа
Финансово-счетоводен факултет

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 12.30 - 15.00 3049 Корпоративни финанси Счетоводство бакалаври редовно 118 11800
Л вторник 17.45 - 21.00 4056 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л четвъртък 12.20 - 14.50 3049 Корпоративни финанси Финанси бакалаври редовно 117 11700
Л четвъртък 15.00 - 17.30 3049 Корпоративни финанси Финансов контрол бакалаври редовно 119 11900
Л четвъртък 17.45 - 21.00 3032а Капиталово бюджетиране Управление на международни проекти - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Л 24.11.2018 г. 9.00 - 15.45 2099 Корпоративни финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 25.11.2018 г. 9.00 - 15.45 2099 Корпоративни финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 1.12.2018 г. - 2.12.2018 г. 9.00 - 16.45 2029 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 1.12.2018 г. - 2.12.2018 г. 9.00 - 16.45 2029 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 1.12.2018 г. - 2.12.2018 г. 9.00 - 16.45 2029 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 14.12.2018 г. 17.45 - 21.00 И406 Корпоративни финанси Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 924 92400
Л 15.12.2018 г. 9.00 - 16.45 И406 Корпоративни финанси Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 924 92400
У 16.12.2018 г. 9.00 - 16.45 И406 Корпоративни финанси Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 924 9206
Л 23.12.2018 г. 9.00 - 17.30 4042 Капиталово бюджетиране Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 5.1.2019 г. - 6.1.2019 г. 9.00 - 16.45 3031 Капиталово бюджетиране Управление на международни проекти - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 68 6800