Директор
Център за дистанционно обучение

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 14.15 - 17.30 3075 Корпоративни финанси Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 120 12000
Онлайн занятие » Л вторник 15.00 - 17.30 4053 Корпоративни финанси Счетоводство бакалаври редовно 101 10100
Онлайн занятие » Л четвъртък 10.45 - 14.00 3074 Корпоративни финанси Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 197 19700
Онлайн занятие » Л четвъртък 16.00 - 17.30 4053 Корпоративно преструктуриране Финанси бакалаври редовно 117 11700
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 2093 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 2093 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л петък 12.20 - 14.50 2015 Корпоративни финанси Финансов контрол бакалаври редовно 102 10200
Онлайн занятие » Л петък 15.00 - 17.30 2015 Корпоративни финанси Финанси бакалаври редовно 100 10000
Онлайн занятие » Л 15.2.2020 г. - 16.2.2020 г. 12.30 - 20.15 П037 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 15.2.2020 г. - 16.2.2020 г. 12.30 - 20.15 П037 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 15.2.2020 г. - 16.2.2020 г. 12.30 - 20.15 П037 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 29.2.2020 г. 12.30 - 20.15 3073 Капиталово бюджетиране Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 1.3.2020 г. 12.30 - 20.15 3073 Капиталово бюджетиране Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 4.4.2020 г. 12.30 - 17.30 4041 Корпоративни финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 25.4.2020 г. 12.30 - 20.15 4056 Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври дистанционно 911 91100
Онлайн занятие » Л 26.4.2020 г. 12.30 - 20.15 4056 Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври дистанционно 911 91100
Онлайн занятие » Л 2.5.2020 г. 12.30 - 20.15 2019 Корпоративни финанси Икономика и инфраструктура бакалаври дистанционно 912 91200
Онлайн занятие » Л 3.5.2020 г. 12.30 - 20.15 2019 Корпоративни финанси Икономика и инфраструктура бакалаври дистанционно 912 91200